De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Een mooi begin van 2020 voor het Korps Mariniers en Zeeland?

Afgelopen week ontving het kabinet een boze brief vanuit Zeeland. Vanuit het standpunt van Zeeland bezien een logische brief omdat zij uit de media hebben vernomen dat Defensie het besluit heeft genomen om het Korps Mariniers niet te verhuizen naar Vlissingen. Dit is in de ogen van het Korps en onze veiligheid een wijs besluit, echter dit voornemen is (nog) niet door het kabinet overgenomen. De in Doorn geplande zeepkistsessie ging tot teleurstelling van onze mariniers niet door. Hun toekomst blijft dus nog langer ongewis. De Zeeuwse brief sluit af met “Wij gaan er vanuit dat u nog steeds achter de afspraken met ons staat en verzoeken u dan ook om per ommegaande, uiterlijk deze week, te bevestigen dat de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat”.

Ik begrijp dat men in Zeeland niet blij is als het Korps Mariniers niet naar Vlissingen komt. Wie wil het Korps namelijk niet accommoderen? Echter, als het besluit al vele keren is uitgesteld dan moet er toch een lampje zijn gaan branden. Het zou dan logisch zijn dat je in gesprek gaat met het kabinet over een gelijkwaardig alternatief. Vlissingen is er namelijk ook niet bij gebaat als de marinier het Korps verlaat dan wel niet verhuist naar Zeeland. Want als de marinier gedwongen wordt om te kiezen tussen hun thuisfront of Vlissingen dan zullen velen met pijn in het hart voor hun thuisfront kiezen. En als dat gebeurt is er sprake van alleen maar verliezers, dat kan in mijn ogen niet de bedoeling zijn.

Er zijn voor het kabinet genoeg alternatieven te bedenken hoe zij Zeeland kunnen compenseren. Ik heb al eerder geopperd dat een multifunctionele veiligheidskazerne geen overbodige luxe is voor Zeeland. Het is niet ondenkbeeldig dat onze veiligheidssectoren hun handen vol zullen hebben aan Brexit, (mensen)smokkel en illegale migratie. Een operationeel commandocentrum voor de KMAR, Politie en Douane op een multifunctionele kazerne zou de effectiviteit aanzienlijk ten goede komen en ‘de volle handen’ kunnen zo worden verlicht. Ik krijg dan vaak de reactie ‘waarom zouden zij wel naar Zeeland willen verhuizen?’ Het antwoord in deze is simpel: men hoeft niet te verhuizen want men werkt hier al.

Daarnaast zal er op de multifunctionele kazerne accommodatie moeten zijn voor de bemanningen van schepen die bij de scheepswerf Damen worden onderhouden, dan wel in aanbouw zijn. En vooral dit laatste biedt het kabinet genoeg mogelijkheden om Zeeland ruim te compenseren daar er nog besluiten over de vervanging van onze fregatten en onderzeeboten moeten worden genomen.

Ik hoop dan ook op een win-win situatie voor zowel het Korps Mariniers als Zeeland. Voor onze mariniers zou dit een geweldige start van het nieuwe jaar betekenen en voor Zeeland een gelijkwaardig alternatief, al begrijp ik heel goed dat zij graag het Korps Mariniers hadden verwelkomd.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04