De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Persoonlijk opleidingsbudget voor burgermedewerkers

Alle burgermedewerkers bij Defensie kunnen vanaf heden gebruik maken van de individuele opleidingsaanspraak. Dit persoonlijk opleidingsbudget geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De maatregel maakt deel uit van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020.
Met de opleidingen krijgen burgermedewerkers de kans hun talenten te ontwikkelen. Ze bouwen met jaarlijks € 500,- een budget op van maximaal € 4.000,- De burgermedewerker kan tot 5 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd een aanvraag indienen.

Het opgebouwde persoonlijk opleidingsbudget en de aanvraag van een opleiding hieruit worden volledig ondersteund door Selfservice. De medewerker vindt ze allebei via de Selfservice - Opleiding en Kwalificeren – Opleidingsplan - tabblad Individueel Opleidingsplan en Persoonlijk opleidingsbudget.

Vóór aanvraag van een opleiding maakt de burgermedewerker met de leidinggevende en de employabilitybegeleider eerst afspraken. Die gaan over de periode, faciliteiten en opleidingsmogelijkheden.

De invoering van het opleidingsbudget loopt vooruit op de formalisering van de regelgeving, verbonden aan het arbeidsvoorwaardenakkoord en is een aanvulling op de bestaande artikelen voor loopbaanmogelijkheden, gericht op talentontwikkeling van de burgermedewerker.
Meer informatie
Meer informatie over de mogelijkheden van het Persoonlijk opleidingsbudget zijn te vinden op het Defensie intranet via de pagina ‘Opleidingen voor burgermedewerkers’.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04