De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Pensioenverhoging door samenvallende diensttijd

Het ABP-pensioenreglement kent vele uitvoeringsregelingen. In de loop van de tijd zo veel, dat ook ingewijden wel eens de weg kwijtraken. En af en toe valt er een lijk uit de kast. Zo werd onlangs de zogenoemde regel van ‘samenvallende diensttijd’ publiekelijk tegen het licht gehouden bij Omroep MAX. Het ABP bleek niet altijd met medeneming van deze regel uw pensioen te hebben berekend, waardoor in dat geval te lage ouderdoms- en nabestaandenpensioenen zijn uitbetaald.

In de kern gaat het om een mogelijke aanvulling op uw ABP-pensioen:
1. als u en uw partner beiden werkzaam waren en pensioen opbouwden in de jaren vóór 1 januari 1995, of
2. als u of uw partner niet een volledige AOW-uitkering krijgen.

De MAX-uitzending ging over te laag berekende pensioenen voor burgers. Maar deze samenloopregeling is ook van toepassing op militairen. Is één van bovenstaande situaties op u van toepassing? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor aanvulling van uw ABP-pensioen.

Het ABP is intussen een herstelactie gestart. De gepensioneerde militairen (en dus ook hun partners) die voor een aanvulling in aanmerking komen, worden in de herstelactie meegenomen en door het ABP geïnformeerd. De actie loopt tot juli 2020. Op de ABP-website (https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/abp-helpt-deelnemers-met-gemiste-pensioenaanvulling) vindt u meer informatie over de regeling en het formulier.

Bij de dienstplichtig militair die later beroepsmilitair is geworden, wordt de dienstplichttijd automatisch toegevoegd aan de totale deelnemingstijd bij ABP. Bij de dienstplichtig militair die later burgerambtenaar is geworden, wordt de dienstplichttijd niet automatisch toegevoegd aan de totale deelnemingstijd bij ABP. De burgerambtenaar moet daarvoor een verzoek aan ABP richten. En dat kan nog steeds.

Houd er wel rekening mee dat tussen oktober 1986 en mei 1994 voor de burgerambtenaar een minimum startleeftijd van 25 jaar voor deelname aan de ABP pensioenregeling gold. Als uw dienstplichttijd in die periode viel en u was toen nog geen 25 jaar, dan telt die dienstplichttijd voor u, als burgerambtenaar, niet mee in uw totale deelnemingstijd. Voor de militair ambtenaar heeft nooit een minimumleeftijd als startleeftijd gegolden. Alle dienstplichttijd geldt dus mee voor de totale ABP deelnemingstijd en dus telt die tijd ook mee in de regeling samenlopende diensttijd.

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, raden wij u aan om contact op te nemen met het ABP. Het speciale telefoonnummer van ABP (045 - 579 6170) is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17.30 uur.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04