De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Coalitie voor Veiligheid officieel opgericht
www.coalitievoorveiligheid.nl

Op 30 januari jl. is de Coalitie voor Veiligheid(CvV) officieel opgericht. De coalitie bestaat uit 15 vakbonden uit de veiligheidssector. In de Coalitie voor Veiligheid trekken we met elkaar op – daar waar dat in het belang is van onze achterban en de veiligheid van Nederland. De GOV|MHB is één van de initiatiefnemer van deze samenwerking. Samen sterk.

Lees meer

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04