Coalitie voor Veiligheid officieel opgericht

www.coalitievoorveiligheid.nl

Op 30 januari jl. is de Coalitie voor Veiligheid(CvV) officieel opgericht. De coalitie bestaat uit 15 vakbonden uit de veiligheidssector. In de Coalitie voor Veiligheid trekken we met elkaar op – daar waar dat in het belang is van onze achterban en de veiligheid van Nederland. De GOV|MHB is één van de initiatiefnemer van deze samenwerking. Samen sterk.

Lees meer