De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Bericht Commandant Zeestrijdkrachten

Onderstaand een bericht van Vice-admiraal Rob Kramer, Commandant Zeestrijdkrachten, voor zijn mensen. De GOV|MHB staat achter dit bericht en benadrukt naar al het defensiepersoneel, "zorg goed voor jezelf, voor elkaar en uw thuisfront."

"
Marine collega’s,

‘Samen staan we voor een enorme opgave’ zei premier Rutte afgelopen maandag tijdens zijn indringende speech. Het gaat volgens hem nog maanden duren voordat de coronacrisis voorbij is. Het is dan ook niet de vraag of, maar wanneer er een beroep op de marine gedaan gaat worden. En dan moeten we er staan als militairen.

We hebben het vaak over de bijzondere positie van de militair, en juist nu in tijden van crisis is het aan ons om die bijzondere positie waar te maken. En dat geldt niet alleen voor de collega’s in Nederland maar ook voor iedereen in het Caraïbische gebied, op uitzending en voor onze burgermedewerkers. Samen gaan we deze enorme opgave aan.

Dit alles betekent omgaan met onzekerheden, flexibel zijn en gereedstaan om ingezet te worden en juist dan doorgaan waar anderen stoppen. Nu hoor ik u denken ‘ dit is allemaal niet nieuw’. En ik ben er van overtuigd dat velen van jullie zich afvragen waarom worden we nog niet ingezet. Maar die keuze is aan de regering, van jullie verwacht ik dat we er klaar voor zijn als die vraag komt!

Maar intern staan we voor een dilemma. Aan de ene kant moeten we de juiste maatregelen in acht nemen om verspreiding van het virus binnen de marine tegen te gaan. Zodat we ingezet kunnen worden als de vraag komt. Dat betekent onder andere oefeningen stoppen, thuiswerken en alleen dat doen zodat we er klaar voor zijn als het moet. Aan de andere kant, moeten we er ook voor zorgen dat bepaalde kritische activiteiten gewoon doorgaan, bv. de inzet die gaande is, het maken van noodplannen, het onderhouden van eenheden en het voortzetten van een aantal cruciale opleidingen.

Dit dilemma vraagt elke keer om afwegingen en keuzes, wat doen we wel, wat doen we nu niet? Vragen waar wij als marineleiding ook niet altijd makkelijk een antwoord op hebben. Er wordt hard gewerkt om de juiste keuzes te maken en ik vraag van jullie geduld en vertrouwen.

Specifiek vraag ik jullie het volgende; zorg dat je bereikbaar bent zodat we snel kunnen opschalen als we geroepen worden. Als je thuis werkt, besteed je tijd dan nuttig. Daar waar oefeningen en opleidingen wel doorgaan, weet dan dat dit echt nodig is om onze operationele gereedheid op de lange termijn zeker te stellen.

Wij informeren jullie commandanten en afdelingshoofden over de stand van zaken en eventuele plannen. Zij informeren u onmiddellijk als het de eenheid of de afdeling raakt.

Mocht u toch vragen hebben, stel ze dan! Bel uw directe chef, commandant, chef der equipage of afdelingshoofd.

Zoals we zeggen bij de marine, één hand voor het schip, één hand voor je zelf.
Ofwel; zorg goed voor jezelf, voor elkaar en uw thuisfront.

Vice-admiraal Rob Kramer
Commandant Zeestrijdkrachten

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04