De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
GOV|MHB vraagt defensie om daad bij het woord te voegen in compensatie verminderd pensioenvooruitzicht

Op 30 juli 2019 hebben de sociale partners bij defensie een arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten voor de jaren 2019 en 2020. Onderdeel van dit akkoord was een maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief. Inmiddels zijn er ruim tien maanden verstreken en moeten wij constateren dat er nog steeds geen duidelijkheid is over het daadwerkelijk uitbetalen van de compensatie.

De GOV|MHB heeft Defensie nu opgeroepen in actie te komen. Wij weten dat dit een onderwerp is dat bij veel van onze leden speelt, daarom hebben wij Defensie middels een brief gevraagd om daad bij het woord te voegen en over te gaan tot uitbetaling van de compensatie.

Klik hier om de brief te lezen. Wij hopen de werkgever hiermee in beweging te brengen en houden u op de hoogte van de reactie op onze brief. 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04