De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
VCP zegt geen ja tegen uitwerking Pensioenakkoord

VCP zegt geen ja tegen uitwerking Pensioenakkoord

De VCP zegt geen ja, maar ook geen nee tegen de uitwerking van het Pensioenakkoord. Ondanks kansrijke onderdelen, zoals het nieuwe pensioencontract, heeft de VCP grote zorgen rond de compensatie van de zogeheten doorsneesystematiek. De VCP vraagt de minister de details in de uitwerking van de hoofdlijnennota nu naar de Tweede Kamer te sturen en roept de politiek op tot een breed gedragen oplossing te komen. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van de VCP, na raadpleging van de aangesloten organisaties. Bij de VCP zijn onder meer CMHF, HZC en De Unie aangesloten.


Breed gedragen oplossing
De VCP heeft tijdens de onderhandelingen vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, een sluitende oplossing op tafel gelegd om het compensatieprobleem op te lossen. “Door de afschaffing van de doorsneesystematiek dreigt voor veel mensen een pensioengat. Onze oplossing is kostenneutraal, biedt het gewenste vertrouwen en rust op de arbeidsmarkt. Nu minister Koolmees zegt dat hiervoor geen politiek draagvlak is, legt de VCP het probleem terug daar waar het hoort. Dit is een maatschappelijk probleem waarvoor een breed gedragen politieke oplossing moet komen. Indien deelnemers in de toekomst geen compensatie krijgen, moet het ook voor heel Nederland duidelijk zijn dat dit een breed gedragen politieke keuze is en niet die van ons”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.


Jongere generaties
Een goede compensatieregeling is nodig om werknemers met vertrouwen aan de 10 jaar durende transitie van het pensioenstelsel deel te laten nemen. Het probleem centreert zich rond 45 jaar, maar speelt ook bij jongere generaties en oudere generaties. ”Een van de gevolgen van de uitkomsten van het pensioenoverleg is dat er twee pensioenstelsels naast elkaar komen: het oude en het nieuwe. Dit is geen oplossing en geeft geen invulling van de gezamenlijke gemaakte afspraak tot adequate compensatie te komen.


Gouden kooi
Wat nu voorligt kan betekenen dat twee mensen van dezelfde leeftijd verschillende pensioenpremies gaan betalen. Een ander gevolg kan zijn dat de arbeidsmarkt hierdoor op slot gaat omdat werknemers op hun plek blijven zitten, vreest de VCP. “Wij zijn pas tevreden als er voor alle pensioendeelnemers goed perspectief met vertrouwen is”, zegt de VCP-vicevoorzitter. “In het Pensioenakkoord zijn heldere doelen geformuleerd, daar houden wij ons aan.”


Procesgang
De VCP heeft ook grote moeite met manier waarop het proces is gelopen. Het steekt de VCP dat er nauwelijks gelegenheid is geboden voor een fatsoenlijke consultatie, zonder dat precieze uitwerking beschikbaar was. “Onze leden weten niet tegen welke verborgen gebreken ze kunnen aanlopen, wanneer zij in 4 werkdagen een uitwerking van een pensioenstelsel van de toekomst moeten beoordelen op basis van slechts enkele pagina’s informatie. Onze achterban voelt zich geschoffeerd. Dit traject is op deze wijze niet voor herhaling vatbaar”, zegt VCP vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04