De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Defensie en de bonden botsen over arbeidsvoorwaarden

Lees hier: Arbeidsvoorwaarden onderhandelingen

Defensie en de bonden botsen over arbeidsvoorwaarden

Dinsdagmiddag, 8 december 2020, hebben defensie en de bonden over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord gesproken. Dit werd een teleurstellende ervaring. De kloof tussen geboden en gevraagde ruimte is immens groot. Het Sectoroverleg Defensie (SOD) moet bij elkaar komen om daar beweging in te krijgen. Wij verwachten dat dit SOD nog voor de feestdagen plaats zal vinden.

Eind oktober en in de eerste helft van november 2020 hebben de defensiebonden hun inzetbrieven aan defensie toegezonden. Daarin beschrijven zij op hoofdlijnen hoe een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord – in de volksmond ook wel CAO genoemd - eruit zou moeten zien. Defensie had meer tijd nodig om tot hun inzet te komen. Jammer genoeg kwam deze pas aan het eind van de eerste week van december. Dat beperkt de onderhandelingstijd aanzienlijk, wil er op 1 januari 2021 een nieuw resultaat liggen.

Dinsdag 8 december kon pas voor het eerst formeel met elkaar over de inhoud van alle inzetbrieven worden gesproken en dat leverde al snel een teleurstelling op. In een toelichting gaf defensie een nadere duiding van wat zij in de inzetbrief bedoelen met een loonbod dat waardering uitspreekt voor de inzet van zowel militairen als burgers. Op omfloerste wijze zouden we kunnen zeggen dat dit dichter ligt bij wat defensie in dezelfde inzetbrief omschrijft als “een nieuwe werkelijkheid van economische en financiële onzekerheden”, dan bij “waardering uitspreekt”. Duidelijker kan ook! De bonden hebben met inachtneming van de huidige omstandigheden, maar ook rekening houdend met de inzet van defensie in crisistijd, het dubbele gevraagd van wat defensie bood.

De kloof tussen de door defensie geboden- en de door ons gevraagde ruimte, is dusdanig groot dat het overleg op dit punt moest worden beëindigd. Meer ruimte kan er alleen maar komen als op een ander niveau dan in werkgroepverband het gesprek wordt gevoerd. De defensiebonden hebben om die reden aangegeven nog in december naar het SOD te willen. Zij willen dan het gesprek aangaan met degene die de defensieonderhandelaar het mandaat heeft gegeven, de Staatsecretaris van Defensie.

De bonden hebben tegelijktijdig aangeboden met elkaar in gesprek te willen blijven om onderwerpen die in de inzetbrieven staan, en die niet primair loon zijn, verder te verkennen. Het is zonde van de tijd, als die gesprekken pas kunnen starten nadat het SOD-overleg heeft plaatsgevonden. 1 Januari is dan zeker niet meer haalbaar. Dit leverde de tweede teleurstelling op. Defensie wilde niet op deze uitgestoken hand ingaan.

Tenslotte hebben de bonden nog voorgesteld om de vertrouwelijkheid van het laatste arbeidsvoorwaardenoverleg op te heffen, zodat het verslag meegestuurd kan worden naar het SOD. Daar ging defensie wel mee akkoord.  Doordat het SOD openbaar is, kunt u wat er allemaal besproken is straks zelf verder nalezen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04