De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Stuklopen cao-overleg Defensie

Op de websites van de bonden heb je kunnen lezen dat de cao-onderhandelingen bij Defensie net voor Kerst wederom zijn stukgelopen.

De kloof tussen wat Defensie aan arbeidsvoorwaardenruimte biedt en wat de bonden vragen is groot en bleek helaas niet te overbruggen. Ondanks dat Defensie door corona tot de vitale sectoren behoort, biedt noch de werkgever noch dit kabinet voldoende financiële ruimte om een fatsoenlijke cao af te sluiten.

Lees hier het bericht over het stuklopen van het cao-overleg op deze site>>

We organiseren een Webinar
Normaal gesproken gaan we de kazernes in om jou en je collega’s te informeren. Door corona is dat helaas niet mogelijk. Daarom hebben de gezamenlijke bonden besloten over enkele weken voor alle vakbondsleden een Webinar te organiseren en jullie op die wijze te informeren. Daarna gaan we de niet-leden van informatie voorzien.

Het Webinar voor de leden vindt plaats op:
2 februari van 14.00-15.30 uur

Meld je aan!
Zet de datum alvast in je agenda en stuur een mail naar

 
Heb je vragen?

Vooruitlopend op het Webinar kun je ons via de mail laten weten welke vragen je nu al hebt.
Stuur hiervoor een mail naar
Nadere info volgt

 
We gaan je de dag vóór het Webinar, op 1 februari, een mail sturen met een unieke link waarmee je het Webinar bij kunt wonen.We hopen dat we op jouw steun en betrokkenheid kunnen rekenen.


Namens de gezamenlijke vakbonden,
Jean Debie
Jan Kropf
Rob Pulles
Anne-Marie Snels

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04