De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Leden KVMO, NOV, KVNRO en GOV|MHB zeggen NEE tegen loonbod Defensie

In een in de laatste week van februari en de eerst week van maart gehouden peiling onder de leden van alle bij de GOV|MHB aangesloten verenigingen, zijn de leden gevraagd naar hun mening over het wel of niet accepteren van het laatste loonbod van Defensie. In december had Defensie aangegeven dat er 1,25% arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar was. Daarmee zou de werkgever dan zowel een loonsverhoging als overige maatregelen mee moeten financieren. Het bod lag zeer ver van wat de gezamenlijke defensiebonden vragen, namelijk 2,5% AV-ruimte. Omdat er geen zicht was op een hoger bod van Defensie, hebben de bonden het formele overleg met de werkgever stilgelegd. Begin februari hebben de bonden een webinar georganiseerd waarin het AV-traject en het vastlopen van de gesprekken zijn toegelicht. Vervolgens hebben alle bonden een ledenraadpleging gehouden, waarbij aan alle leden dezelfde vragen zijn gesteld. De belangrijkste vraag was of de bonden het bod van Defensie alsnog moesten accepteren. De leden van de bij de GOV|MHB aangesloten verenigingen hebben massaal aangegeven dat zij het bod niet accepteren. Bijna 85% van de ruim duizend respondenten was tegen. Daarnaast gaf 70% van de respondenten aan bereid te zijn aan (een vorm van) actie deel te nemen. Bij de andere bonden zijn vergelijkbare en hogere percentages van de leden die het voorstel afwijzen. De actiebereidheid ligt wel wat lager bij de andere bonden.

Met dit resultaat hebben de bonden een brief geschreven aan de minister en de staatssecretaris van Defensie waarin wij aangeven dat wij binnen tien dagen een beter bod van Defensie willen ontvangen. Mocht dat niet gebeuren, dan gaan de bonden een gezamenlijk actietraject starten. Daarover zijn de bonden zich nu aan het beraden.

Hier vindt u de open brief aan de bewindspersonen. We houden u op de hoogte van de uitkomst en het eventueel volgende actietraject.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04