De CMHF kiest uit het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor het Nieuwe Pensioencontract ook wel het Solidaire Contract genaamd en niet voor de Verbeterde Premieregeling. Om tot een oordeel te komen is het van belang om na een inleiding over de totstandkoming van het wetsvoorstel, aan te geven welke keuze er gemaakt dient te worden, wat het verschil is met het huidige stelsel en zeer rudimentair uiteen te zetten hoe de verschillende stelsels er uit gaan zien. Lees hier over voortgang nieuw pensioenstelsel.