De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Vakbonden: ''Defensie, kom met beter arbeidsvoorwaarden bod!''

Vakbonden roepen Defensie op om met beter bod arbeidsvoorwaarden te komen

Recentelijk werd duidelijk dat Minister Ferd Grapperhaus, namens het Kabinet, de vakbonden in de sector Politie zou uitnodigen om opnieuw in gesprek te gaan over de CAO voor de Politie. Ook zou er dan gesproken kunnen worden over een aantal andere zaken. Het spreekt voor ons voor zich dat óók in de sector Politie de werkgever niet hoeft te komen met hetzelfde wat eerder op tafel heeft gelegen, en dat suggereert dat er op zijn minst extra beleidsmatige of financiële ruimte is gekomen vanuit het Kabinet.

In de vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) van 23 december jl. hebben wij vastgesteld dat er ook in onze sector een onoverbrugbare kloof zat tussen hetgeen Defensie bood aan arbeidsvoorwaardenruimte (1,25%) en wat de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) noodzakelijk achtten (2,5%) om tot een acceptabel arbeidsvoorwaardenresultaat te kunnen komen. Ook hebben wij de voorzitter van het SOD in die vergadering opgeroepen om op korte termijn te komen met een bod waar respect en waardering voor de inzet van het Defensiepersoneel uit zou spreken.

Na die vergadering bleef het op dat vlak echter oorverdovend stil.

De vertegenwoordiger van Defensie heeft in een vergadering van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden eerder verwezen naar de beperkte ruimte die het Kabinet beschikbaar had gesteld voor de loonruimte. Wij gaan ervanuit dat de extra (beleidsmatige en/of financiële) ruimte, die Minister Grapperhaus klaarblijkelijk beschikbaar heeft gekregen, ook voor de sector Defensie beschikbaar zal zijn, dan wel binnen de eigen begroting vrijgemaakt kan worden.

Wij hebben de bewindspersonen dan ook met klem verzocht om samen met ons naar een geschikt moment op korte termijn te zoeken voor een extra vergadering van het SOD. Daarin kan de werkgever ons op de hoogte brengen van deze extra beleidsmatige en/of financiële ruimte.

Hopelijk kunnen wij daarna gaan overleggen over een arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie waar wél respect en waardering uit spreekt.

Wij houden u op de hoogte!

Klik hier voor de brief aan de Minister en Staatssecretaris van Defensie.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04