De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
RIVM-onderzoek naar Chroom 6 bekendgemaakt

Op 31 mei 2021 heeft het RIVM de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar chroom-6 bij Defensie. In 2018 concludeerde het RIVM al dat op de POMS-locaties medewerkers aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daar mogelijk ziek van zijn geworden. De afgelopen periode heeft het RIVM onderzoek gedaan naar mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties.

Ook deze keer logen de conclusies van het RIVM er niet om. In de onderzochte periode (1970 tot 2015) kunnen (oud-)medewerkers, door de hele defensie-organisatie heen, in aanraking zijn gekomen met chroom-6. Omdat er onvoldoende beschermende maatregelen zijn genomen, kunnen (oud-)medewerkers daarvan ziek zijn geworden of nog worden. Dat kunnen mensen zijn die zelf onderhoudswerk aan legermaterieel deden, maar ook mensen die regelmatig in de werkplaatsen kwamen, zoals leidinggevenden en schoonmakers.

 

Voor de GOV|MHB komt dit helaas niet als een verrassing. Vergelijkbare werkzaamheden en arbeidsomstandigheden zoals die eerder bij de POMS waren onderzocht, kwamen namelijk op veel plekken binnen Defensie voor, zoals bij onderhoudslocaties.

De GOV|MHB vindt dat (oud)medewerkers die ziek zijn geworden door het werken met chroom-6 snel en eenvoudig een uitkering moeten krijgen als tegemoetkoming in de schade. Zij moeten daarvoor niet eerst een lastige schadeclaimprocedure doorlopen. Met dit uitgangspunt waren de bonden in 2018 al met Defensie een uitkeringsregeling overeengekomen voor de (oud)medewerkers bij de POMS.

Defensie en de bonden hebben deze uitkeringsregeling nu uitgebreid naar alle (oud)medewerkers van Defensie die ziek zijn geworden door het werken met chroom-6. Iemand die een aandoening heeft die op de lijst van het RIVM staat en in voldoende mate is blootgesteld aan chroom-6, kan aanspraak maken op een uitkering.  Ook nabestaanden die voldoen aan de voorwaarden hebben recht op een uitkering.

Meer informatie over het RIVM-onderzoek kun je vinden op www.informatiepuntchroom6.nl.

Daar kunt u ook de uitkeringsregeling vinden.

Heeft u vragen? Dan kunt u ook terecht bij René Bliek:

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04