De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Alles over het nieuwe pensioenstelsel! Webinar GOV|MHB 16 juni 10:00

Wat u zeker wilt/moet weten over het nieuwe pensioenstelsel!!

Webinar GOV|MHB  16 juni, 10.00 uur

 

Nederland verwacht na een lange aanloop een nieuw pensioenstelsel. We zijn in de fase van de totstandkoming van wetgeving. Het nieuwe stelsel zal waarschijnlijk in 2026 in werking treden en gaat ook gelden voor de militaire ouderdoms- en nabestaandenpensioenen.

 

 

 

Het nieuwe stelsel leidt tot een andere wijze van pensioenopbouw. De werkgever die nu nog een pensioen belooft, belooft straks alleen nog een premie te betalen. De enorme ABP-pot met geld wordt opgedeeld en u krijgt uw eigen persoonlijk pensioenkapitaal dat meeloopt met de rendementen op de financiële markten. Krijgt u dan nog wel een pensioen dat qua koopkracht in de buurt komt van uw inkomen in de actieve tijd?

Ook de pensioenen in uitbetaling worden ‘ingevaren’ in het nieuwe stelsel. Pensioengaranties behoren tot het verleden. Deze pensioenen gaan voorzichtig meelopen met de resultaten op de financiële markten en worden daarmee variabel. Hoe zorgt het systeem er voor dat de koopkracht van uw pensioen toch zoveel mogelijk gelijk blijft?

En hoe zit het in de overgangsfase naar 2026? Kan er in de aanloop naar het nieuwe stelsel nu eindelijk worden geïndexeerd? Moet u zich als gepensioneerde neerleggen bij het invaren of heeft u een alternatief?

De GOV|MHB organiseert op 16 juni een webinar over dit onderwerp omdat er veel vragen leven onder onze leden, vooral onder onze gepensioneerde leden.

Beleidsmedewerker pensioenen GOV|MHB drs. Martin Weusthuis en twee leden van de GOV|MHB; KTZA b.d. mr. Martin Hellendoorn en drs. ir. Kees Ockhuysen RA, MAJ (r) b.d., geven een inleiding in de kwestie en beantwoorden uw vragen.

U kunt zich hier aanmelden voor het webinar.

Als u zelf van tevoren een vraag wilt indienen, kunt u dat hier doen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04