De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Pensioencompensatie formeel rond!

Defensie en bonden hebben overeenstemming bereikt over de uitwerking van de ‘Maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief’. Dit betreft de compensatieregeling voor militairen voor wie de overgang van de eindloonregeling naar de middelloonregeling tot minder pensioen leidt.

Mijlpaal

Een belangrijke mijlpaal is bereikt: de uitwerking van de maatregel in verband met verminderd pensioenvooruitzicht is door alle partijen geaccepteerd en daarmee formeel rond. Op 4 juni berichtten wij nog dat de gemaakte afspraken rondom de afronding van de uitwerking door een van de partijen aan tafel niet werd nagekomen. De CCOOP gaf op de afgesproken datum geen helderheid over haar standpunt. Na de nodige druk van onze zijde, met de nodige steun van de andere centrales, is deze duidelijkheid er alsnog gekomen.

 

Het gevolg hiervan is dat op donderdag 10 juni jl. de werkgever in een brief heeft geconstateerd dat er unanieme instemming is met de uitwerking van de maatregel. De laatste horde qua uitwerking is dus genomen, met name voor een groot deel van onze achterban heel goed nieuws!

Uitbetaling

Met het bereiken van dit akkoord is de laatste horde helaas nog niet genomen, want de implementatie van de maatregel kost ook nog de nodige tijd. Het inregelen van de maatregel in het salarissysteem NSK zal naar verwachting van de werkgever zes maanden in beslag nemen. Defensie verwacht na de zomer te kunnen melden wanneer de eerste compensatiebedragen worden uitbetaald. Eerst volgt meer informatie over details van de regeling. Ook hierover wordt na de zomer meer bekend gemaakt. Los van defensie houden wij als uw bond u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op naar een uitbetaling van de compensatie waar u recht op heeft!

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04