De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Hervatting onderhandeling arbeidsvoorwaardenakkoord

Hervatting onderhandeling arbeidsvoorwaardenakkoord

Defensie en de vakbonden hebben op 1 juli geconcludeerd, dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten. De afgelopen weken is er een aantal keren informeel van gedachten gewisseld. Hierbij zijn wensen en mogelijkheden met elkaar gewisseld.

Deze gesprekken hebben Defensie en bonden dichter bij elkaar gebracht, maar op veel onderwerpen moeten nog bruggen geslagen worden. De basis om met elkaar aan tafel te gaan zitten en de onderhandelingen te hervatten is aanwezig. Het eerste overleg staat gepland op maandag 5 juli. Defensie en bonden willen graag snel duidelijkheid geven. Voor 17 juli zullen zij laten weten wat de onderhandelingen hebben opgeleverd.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04