De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Stand van zaken overleg arbeidsvoorwaarden

Stand van zaken overleg arbeidsvoorwaarden

In gezamenlijk overleg tussen defensie en de andere vakbonden sturen wij u de volgende update van de arbeidsvoorwaardengesprekken. De GOV|MHB kijkt terug op een periode van constructief gesprek en zet deze weg graag voort. Daarnaast blijven wij ons natuurlijk hard maken voor uw bredere belangen en zetten we vooral in op het voeren van de dialoog over de HR-transitie. Bovenal is het voor ons van belang om de discussie te voeren over de invulling van het organisatie-, personeels- en beloningsmodel. Alleen op deze manier zijn wij in staat de fundamentele personele uitdagingen van de Krijgsmacht op te lossen. Het gezamenlijk statement leest u in onderstaand bericht. 

 

 

 

Op 5 juli hebben Defensie en de vakbonden het overleg over een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat opnieuw opgepakt. 

De afgelopen weken is er in een constructieve sfeer besproken wat er nodig is om een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat te kunnen bereiken.

Veel onderwerpen zijn daarbij behandeld. Er is uiteraard gesproken over de salarisverhoging maar ook over andere onderwerpen uit de inzetbrieven van de vakbonden en Defensie. Daarnaast is ook gesproken over thuiswerken en reiskosten. Partijen denken over een aantal onderwerpen hetzelfde. Er zijn echter ook onderwerpen waarbij de verschillende standpunten nog een eind uit elkaar liggen.  

Over één ding zijn alle partijen het wel eens: het Defensiepersoneel heeft recht op duidelijkheid over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Daarom praten Defensie en de vakbonden de komende periode verder over hoe een arbeidsvoorwaardenakkoord er uit kan zien.

De komende tijd genieten veel Defensiemedewerkers van een welverdiende vakantie. Defensie en de vakbonden willen deze periode gebruiken om zoveel mogelijk stappen te zetten. Wij zullen iedereen in september laten weten wat de gesprekken hebben opgeleverd.

-De vier centrales

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04