De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Geen onderhandelingsresultaat, wel een uitkomst - wat nu?

Aanbiedingsbrief SOD               Overzicht bijlagen mobiliteit

Uitkomsten SOD                        SOD Bijlage 2

Uitgebreide appreciatie GOV|MHB

Geachte leden,

Er is heel lang over gesproken. Te lang. Maar een arbeidsvoorwaardenakkoord is niet bereikt. Hoe komt dit? Waar is dan zo lang over gesproken? Waarom leggen wij dan toch een uitkomst voor aan onze leden? Welke afwegingen hebben wij als GOV|MHB hierin gemaakt? En wat geven wij u voor advies?

Enkele van de vragen die ongetwijfeld bij u leven. Naast natuurlijk de meest obvious question: what's in it for me?! In dit bericht probeer ik een antwoord te geven op de bovenstaande vragen. Een antwoord waarbij ik jullie de essentie samenvat en onversneden de voors en tegens voorleg. Een open en eerlijk verhaal. Zoals u van ons als officierenvereniging mag verwachten.

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: wat ik u voorleg is niet fraai. Het is geen hosannaverhaal en het is ook niet iets waar we trots op kunnen zijn. Daarbovenop leg ik ook geen eenduidig stemadvies voor, maar daarover later meer.
We hebben als bonden lang met Defensie onderhandeld. We hebben geduwd en getrokken en we hebben vooruitgang geboekt. Er is meer geld op tafel gekomen. Daarbij hebben we een meerderheid kunnen vinden op enkele belangrijke dossiers, waaronder de tijdelijke toelage loontabel (TTL), woon-werkverkeer (WWV), het cafetariamodel en enkele andere elementen. Onderwerpen waar naar mijn mening echt positieve facetten aan zitten voor velen van u. Elementen die een grote stap voorwaarts zijn. Toch ligt er geen resultaat voor. Waarom?

Dat is heel simpel: wij streden voor koopkrachtverbetering voor iedereen en dat zat er eenvoudig weg niet in. De financiële ruimte die Defensie heeft gekregen van het kabinet maakte dat onmogelijk. Met deze uitkomst kunnen we dit jaar maximaal 1,4% aan structurele loonsverhoging besteden, dat terwijl de gemiddelde inflatie dit jaar naar verwachting rond de 2% uitkomt. Geen koopkrachtverbetering dus en zelfs geen structureel koopkrachtbehoud. Door de vrij forse eenmalige is er incidenteel wel sprake van koopkrachtbehoud voor het gros van het personeel, ongeveer tot en met Luitenant-kolonel. Sterker nog, met name de lager betaalden gaan er op deze wijze incidenteel flink op vooruit. Maar iedereen weet dat de eenmalige uitkering alleen dit jaar effect heeft, terwijl de inflatie ook volgend jaar en de jaren daarop doorwerkt. Zelfs de werkgever weet dan ook dat dit een schamele uitkomst is. Daarom is het geen akkoord. Ik vind dat jullie veel meer verdienen dan dit.

Waarom leg ik dit dan toch aan u voor? Dit doe ik niet omdat ik vind dat de positieve elementen opwegen tegen de te lage loonsverhoging. Sterker nog, zou uit deze ledenraadpleging wel een akkoord voortvloeien, dan leg ik alsnog een claim bij de werkgever en het kabinet voor structurele reparatie in het volgende akkoord.
De reden dat ik het wel doe, is dat ik vind dat er openheid moet komen. Dat u moet weten waarover gesproken is, wat er concreet op tafel ligt en wat u eventueel zou kunnen toekomen. U heeft recht op transparantie. Want ik kan het wel niet genoeg vinden, uiteindelijk gaat u er over.

Concreet is de afweging volgens mij als volgt: accepteren wij het nu beschikbare geld en leggen wij daarbij een aanvullende claim neer ter reparatie van dit jaar, of wijzen wij het af en strijden wij voor een toekomstige volledige claim over dit jaar? Hierbij ben ik ook eerlijk: ik weet niet of en zo ja wanneer er een betere situatie gecreëerd wordt.

Vele facetten spelen volgens mij mee bij het maken van de persoonlijke afweging of u voor of tegen bent. Iedereen zal het eens zijn dat het meer zou moeten zijn. Verschillen in opvatting over zekerheid versus onzekerheid, focus op korte of lange termijn, de nadruk op principiële standpunten versus pragmatisme en de behoefte aan extra financiën nu, maken wat mij betreft echter dat de balans bij iedereen anders kan uitvallen. Vindt u dat er (veel) meer geld moet komen en gaat u op geen enkele manier akkoord totdat dit op tafel ligt? Dan zegt u waarschijnlijk ‘nee’. Heeft u liever de zekerheid van deze verbeteringen nu, dan te wachten op betere tijden? Dan zegt u waarschijnlijk ‘ja’. En zo kan ik nog vele voorbeelden geven, teveel om op te noemen. Kortom: ik kan niet zien wat er in ieders hoofd omgaat en alle afwegingen zijn wat mij betreft valide, maar wel heel persoonlijk.

Ik weet dat velen van u lid van ons zijn juist dit te doen: u van concreet advies voorzien. Dat maakt dit voor mij dan ook een duivels dilemma, één waar ik niet uit kom. U moet bepalen wat u hierin belangrijk vindt. Ik ga u hierbij natuurlijk wel helpen. Ik ga mijn uiterste best doen om alle voors en tegens te belichten en u te helpen met vragen over uw persoonlijke situatie. Een open en eerlijk verhaal, zodat u een gefundeerde afweging kunt maken.


Om uw mening aan ons kenbaar te maken krijgt u van ons tijdig een unieke link naar een digitale ledenraadpleging, waarin u uw stem uit kunt brengen. Ik wens u heel veel wijsheid bij uw besluit en sta als altijd open voor vragen en kritiek.
 
Met vriendelijke groet,

Thijs van Leeuwen MSc

Onderhandelaar GOV|MHB

Majoor der Genie

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04