De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Uitkomst sectoroverleg defensie: Geen arbeidsvoorwaardenpakket

Op 2 december 2021 hebben de vier centrales tijdens een Sector Overleg Defensie (SOD) de uitslag van de ledenraadplegingen over het arbeidsvoorwaardenpakket bekend gemaakt. De leden van alle bonden hebben het pakket dat er lag afgewezen.

Een NEE betekent dat vooralsnog het defensiepersoneel geen loonsverhoging over 2021 en in 2022 zal krijgen. De kosten die deze mensen hebben zijn in dit jaar wel flink gestegen. Sommigen hadden het al niet breed en zullen dit zeker gaan merken in hun portemonnee. De GOV|MHB vindt dat het personeel recht heeft op goede arbeidsvoorwaarden, die recht doen aan het werk dat de vrouwen en mannen dagelijks onder vaak moeilijke en onvoorspelbare omstandigheden uitvoeren.

 Arbeidsvoorwaarden waar waardering uit blijkt en die minimaal concurrerend zijn met de andere overheidssectoren. Om dit mogelijk te maken zal het kabinet hiervoor extra (financiële) middelen moeten vrijmaken. De GOV|MHB is van mening dat het probleem niet bij defensie ligt, maar bij het kabinet. Het is namelijk het (demissionaire) kabinet dat structureel te weinig geld beschikbaar stelt voor de publieke sector.

Wij roepen het ministerie dan ook op om gezamenlijk met de centrales het kabinet aan te sporen meer geld beschikbaar te stellen voor het personeel van defensie. Het personeel heeft daar recht op. Een gezamenlijke oproep zal het vertrouwen van de werknemers in de werkgever vergroten. Uit de ledenraadpleging van de GOV|MHB is gebleken dat er nog steeds weinig vertrouwen is in de (ambtelijke) leiding van defensie.

Het bouwen aan vertrouwen is uiterst belangrijk, om in de toekomst als werkgever en werknemers gezamenlijk voort te gaan en gezamenlijk te bouwen aan de nieuwe defensieorganisatie. Na een jaar waarin het formele overleg nagenoeg geheel heeft stilgelegen, ziet ook de GOV|MHB de effecten voor het personeel en de krijgsmacht. Het wordt tijd om over bepaalde zaken, zoals o.m. het loongebouw en het personeelssysteem, verder te praten. Het overgrote deel van onze leden heeft aangegeven dat ook te verwachten van ons. Bij het SOD heeft de GOV|MHB aangegeven dat wij gezamenlijk willen vaststellen hoe de bonden en defensie vanaf hier verder gaan

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04