De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Tijd om aan tafel te gaan

Vorig jaar op 2 december is in een vergadering van het SOD vastgesteld dat het personeel van Defensie in meerderheid tegen het maximaal haalbare resultaat heeft gestemd. Kort daarop presenteerde het nieuwe Kabinet hun regeerakkoord met daarin €3 miljard extra voor Defensie. Hiervan is structureel jaarlijks €500 miljoen bedoeld om het loongebouw te moderniseren en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. 

Door de beperkte middelen voor een arbeidsvoorwaardenakkoord is al ruim een jaar het overleg opgeschort. Dit heeft tot op heden al voor vertragingen bij reorganisaties en uitstel van besluitvorming op diverse onderwerpen geleid. Nu er veel extra geld beschikbaar is gekomen voor het personeel van Defensie is het van het grootste belang dat we dit geld snel, maar vooral goed gaan besteden. Essentieel hierbij is het vinden van de juiste balans tussen snelheid en degelijkheid. Het vinden van manieren om dat geld bij het personeel terecht te laten komen op een wijze die de personele problemen van de krijgsmacht echt oplossen. Het bouwen op een degelijk fundament en zo op korte termijn komen tot een eerlijke en uitlegbare beloning van het defensiepersoneel. Nog langer niet praten is volstrekt onbegrijpelijk en ook niet uit te leggen aan de defensiemedewerkers. 

Wij begrijpen terdege dat de aanstelling van de nieuwe bewindspersonen en het regeerakkoord ertoe leiden dat zaken opnieuw bekeken moeten worden en dat inwerken tijd kost. Wij vinden wel dat wij als sociale partners in het vroegst mogelijke stadium met elkaar in gesprek moeten gaan over de grote thema’s op personeelsgebied. Gezamenlijk oplossingen bedenken die de belangen van alle partijen dienen is de sleutel om weer voortgang te kunnen boeken.

Daarom hebben wij Defensie verzocht om snel een SOD-vergadering te beleggen waar wij als sociale partners afspraken gaan maken hoe we de komende tijd met elkaar gaan overleggen en welke onderwerpen daarbij de prioriteit hebben. Het personeel van Defensie heeft er recht op dat wij bestaande verschillen opzijzetten en vaart maken in het belang van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04