De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Reactie GOV|MHB n.a.v. de spanningen in Oekraïne
UP9 - Wikimedia Commons

De erkenning door Rusland van de opstandige gebieden in Oekraïne zorgt voor verdere destabilisering van de situatie in het oosten van dat land. Het is een grove schending van het internationale recht, temeer daar Rusland ook troepen naar de opstandige gebieden stuurt. Daarmee schendt Rusland de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne nog verder, na de eerdere bezetting van de Krim.

Hoewel Oekraïne geen lid is van de NAVO is steun aan dat land geboden. Soevereine staten, die zelf hun koers bepalen, zijn het fundament waarop het huidige, relatief stabiele, internationale systeem is gebouwd. Het accepteren van de schendingen van het systeem door acties zoals die van Rusland, zal het systeem uithollen en instabiel maken. Dat heeft dan direct invloed op de veiligheid en het welzijn van Nederland. Het is daarom van groot belang dat Nederland met zijn bondgenoten met alle mogelijke middelen druk blijft uitoefen op Rusland om zich te conformeren aan de internationale normen.

Om ervoor te zorgen dat Nederland in de toekomst met de bondgenoten die druk kan blijven uitoefenen, is het van het grootste belang dat Nederland blijft investeren in een capabele krijgsmacht. Als het internationale systeem ons wat waard is, dan zullen we inspanningen moeten blijven doen om een relevante bijdrage te kunnen leveren en daarmee onze eigen veiligheid te kunnen waarborgen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04