De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
SOD gepland op 31 mei

De arbeidsvoorwaardengesprekken tussen bonden en Defensie zijn nog in volle gang. Onderhandelaars hebben afgesproken om op 31 mei een formeel Sectoroverleg Defensie (SOD) te plannen waarin de bonden en de staatssecretaris van Defensie aan tafel zitten.

De komende weken tot aan het SOD op 31 mei zoeken bonden en defensie samen naar een uitvoerbare invulling voor de resterende onderhandelingspunten. Partijen zullen u zo spoedig mogelijk na afronding van het SOD informeren over de uitkomst.

De agenda van het komende SOD kunt u hier vinden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04