De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Mogelijke (fiscale) gevolgen AV-akkoord en pensioencompensatie
create jobs 51/Shutterstock

Bij het sluiten van een arbeidsvoorwaardenakkoord met terugwerkende kracht, waarbij Defensie eenmalige bedragen uitkeert, krijgen we veelvuldig vragen over het belasten van de eenmalige bedragen met het bijzonder tarief inkomstenbelasting. De belastingheffing met bijzonder tarief is niet het gevolg van die terugwerkende kracht, maar van de uitbetaling van die eenmalige bedragen.

En dat geldt voor de meeste bijzondere beloningen die werknemers in een belastingjaar krijgen, al dan niet met terugwerkende kracht. De belastingdienst probeert met het bijzondere tarief te voorkomen dat zij u later een naheffing moeten opleggen. Dit omdat door het hogere inkomen een hoger belastingtarief van toepassing kan zijn. Dit is standaard fiscale regelgeving, die geldt voor alle belastingplichtigen in Nederland.

Begin 2023 krijgt u een uitnodiging om aangifte inkomstenbelasting te doen over 2022. Die aangifte gaat over uw gehele inkomen over 2022, dus ook over eventuele andere inkomsten die niet van Defensie komen. Uit de aangifte zal blijken hoe hoog uw belastbare inkomen over 2022 is en welk belastingtarief daarop van toepassing is. Het hoogste inkomstenbelastingtarief is momenteel 49,50%. Heeft u in 2022 meer belasting (optelsom reguliere loonbelasting en bijzondere inkomstenbelasting over extra’s) betaald dan die 49,50%, dan kunt u het verschil terugkrijgen.

Daarnaast kan het hogere inkomen gevolgen hebben voor onder meer huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen. Daar hebben voornamelijk lagere en middeninkomens last van. Omdat u in 2022 meer geld krijgt, kan het zijn dat u in 2022 minder of geen recht hebt op bepaalde toeslagen.

Bovenstaande geldt ook als u in 2022 geld krijgt in het kader van de pensioencompensatie (officieel: “Maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief”).

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via .

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04