De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Brief Coalitie voor Veiligheid aan de minister-president

Op vrijdag 16 september 2022 heeft de Coalitie voor Veiligheid (CVV) in een brief de minister-president gewezen op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. Bij alle diensten in de veiligheidsketen speelt dat jarenlang de investeringen niet in de pas hebben gelopen met de uit te voeren taken. Hierdoor zijn in deze keten op veel plekken structurele tekorten ontstaan die in toenemende mate de operationele diensten onder druk zetten.

In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken partijen op het gebrek aan focus op onze veiligheidsvraagstukken: 'Hoewel in het maatschappelijk debat grote thema’s die iedere burger raken de afgelopen maanden de boventoon voeren, zoals inflatie en energieprijzen, is het juist nu van belang om veiligheid niet te vergeten. Er spelen grote vraagstukken met betrekking tot veiligheid op elk niveau. Dit raakt de samenleving in toenemende mate. De dreiging aan de oostgrens, maatschappelijke onrust die de politie zwaar onder druk zet, zware criminaliteit die druk uitoefent op bijvoorbeeld douane en DJI, de problematiek rond vluchtelingenopvang en migratiestromen zijn voorbeelden van problemen die juist nu daadkrachtig beleid vereisen samen met de bijbehorende investeringen in de veiligheidssector.'

De brief is in aanloop naar Prinsjesdag verstuurd naar het Ministerie van Algemene Zaken, alsmede de betreffende Vaste Kamercommissies. Klik hier om de brief te downloaden.

Over de Coalitie voor Veiligheid
De CVV houdt zich onder meer bezig met het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Nederlandse overheid op het gebied van veiligheidsvraagstukken die grensoverschrijdend kunnen zijn teneinde deze vrijheid en veiligheid te borgen. Dit advies komt tot stand door de inbreng van diverse specialisten in het veiligheidsdomein. De CVV weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken gebaseerd op de waarden deskundigheid, gedrevenheid en betrokkenheid. Bezoek de website van de CVV.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04