De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Pensioencompensatie gaat eindelijk beginnen
Shutterstock

Op 1 januari 2019 zijn militairen overgegaan van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. Defensie en de bonden hebben toen afgesproken dat de militair die hierdoor minder pensioen gaat opbouwen, daarvoor wordt gecompenseerd. De GOV|MHB heeft zich vanaf het begin in het belang van haar leden hard gemaakt voor compensatie van deze pensioenschade.

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is daarom een afspraak gemaakt over het uitvoeren van de zogenoemde ‘Maatregel verminderd pensioenperspectief’. De onderhandelingen over de hoogte en de verdeling van de compensatie hebben de nodige tijd gekost. Bij het akkoord is toen een grofmazige regeling met bijbehorende tabellen gepresenteerd. Deze regeling leidde soms tot te veel of te weinig compensatie. Om die reden is de grofmazige toedeling, na uitgebreid overleg tussen sociale partners, vervangen door een regeling die een op het individu berekend pensioenschadebedrag vergoedt. Compensatie daarvan gebeurt, net als in de oude regeling, als loon in de vorm van maandelijkse termijnen gedurende een periode van 10 jaar.

Onderhandelingen hierover hebben veel voeten in de aarde gehad. Het was complex omdat de individuele situatie precies in beeld moet zijn. Gegevens als salarisnummer, bevorderingsdatum, datum en hoogte deeltijdpercentage, datum toekenning vaste toelagen, lengte uitzendtijd en bijv. (wijziging) UKW-datum moeten voorhanden zijn en kunnen verschillende effecten hebben in eindloon en middelloonregeling en daarmee op het schadebedrag.

De onderhandelingen duurden zo lang dat sommige van onze leden eraan begonnen te twijfelen of er ooit nog sprake zou zijn van bijschrijving op hun bankrekening. Zoals het er nu uitziet kan pas in 2023 worden gestart met de maandelijkse uitkeringen. De GOV|MHB heeft zich daarom hard gemaakt voor een eenmalige uitbetaling voordat de reguliere uitkering is ingeregeld. Intussen zijn we daar zover mee dat dit ook echt gaat gebeuren. Over de periode van 1 januari 2019 tot 1 juli 2022 wordt namelijk in deze maand (november 2022) alvast een eenmalig compensatiebedrag uitgekeerd. Dit eenmalige compensatiebedrag is een voorzichtige berekening van het door u gemiste compensatiebedrag over deze periode. Had u toen pensioenschade? Dan krijgt u de cumulatieve maandbedragen die u had moeten ontvangen in één keer in de maand november uitgekeerd. De reguliere maandelijkse uitkeringen starten zoals gezegd in 2023 en daarmee wordt het reeds uitgekeerde bedrag verrekend.

Indien u binnen de groep valt die in november een compensatiebedrag ontvangt, kunt u deze week een brief van Defensie op de deurmat verwachten waarin de uitbetaling wordt aangekondigd. Ook zal de werkgever u via andere kanalen informeren over de pensioencompensatie en de vooruitbetaling. Mocht u hier vragen over hebben, bijvoorbeeld over de hoogte en berekening van het compensatiebedrag, dan kunt u zich melden bij DCHR. Natuurlijk staan wij als GOV|MHB ook voor u klaar om u indien gewenst van uitleg te voorzien.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04