De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Tegemoetkoming woon- werkverkeer blijven ontvangen?
Wikimedia Commons/ubahnverleih

Met ingang van 1 december jl. is de oude tegemoetkoming woon-werkverkeer vervallen! Dit als gevolg van de afspraken die zijn gemaakt in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Vanaf 1 december kan Defensie invulling geven aan deze afspraak. Wil je die blijven ontvangen? Dan is uw actie nu benodigd.
 
Tegemoetkoming woon- werkverkeer dagelijks reizen 
De nieuwe tegemoetkoming is gebaseerd op het aantal reisdagen in het werkrooster in Selfservice. De reisdagen staan vastgelegd in het werkrooster van de medewerker. De tegemoetkoming woon-werkverkeer bij vier of vijf reisdagen wordt hoger dan de huidige tegemoetkoming. Reist u één, twee of drie dagen? Dan is de tegemoetkoming woon- werkverkeer minder dan nu het geval is. 
 
Tegemoetkoming woon -werkverkeer niet-dagelijks reizen
Medewerkers die gehuisvest zijn (binnenslapers/boordplaatsers) ontvangen een tegemoetkoming woon-werkverkeer voor het niet- dagelijks reizen. In de oude regeling was deze tegemoetkoming gebaseerd op één retourreis per week.  Vanaf 1 december is het ook mogelijk om een extra reis per week vergoed te krijgen via de tegemoetkoming woon-werkverkeer. U dient deze extra reis op te nemen bij de nieuw aan te vragen tegemoetkoming woon-werkverkeer. 
 
Reservisten 
Bent u reservist, dan kunt u aan het eind van de maand een tegemoetkoming woon-werkverkeer, aanvragen via Selfservice> Alle Apps> Declaraties. 
 
Terugwerkende kracht 
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 is afgesproken dat alle afspraken over de nieuwe tegemoetkoming woon-werkverkeer vanaf 1 juli 2022 gelden. Daarom wordt de tegemoetkoming woon-werkverkeer met terugwerkende kracht tot 1 juli 2022 gekoppeld aan het werkrooster in de Selfservice. Als u aanspraak heeft op een terugwerkende kracht betaling, dan ontvangt u dit na 1 december.  Voor een deel van de medewerkers is de uitbetaling hiervan nog in 2022 omdat die samenhangt met de uitruil t.o.v. de eindejaarsuitkering van dit jaar. Medewerkers die dit betreft worden daar door de werkgever over geïnformeerd. Het overgrote deel van het personeel ontvangt de terugwerkende kracht betaling echter in het begin van 2023.  Meer informatie over dit onderwerp volgt op een later moment. 
 
Werkrooster 
Omdat de financiële aanspraken gekoppeld zijn aan het werkrooster in Selfservice is het nu extra belangrijk om uw werkrooster één keer in de vier weken bij te houden. In het werkrooster staat het structurele basispatroon. Incidentele afwijkingen en afwijkingen als gevolg van dienstreizen dienen medewerkers niet via het werkrooster in Selfservice te registreren. 
 
Let op: past de medewerker het werkrooster in Selfservice niet aan? Dan kan dit financiële consequenties hebben voor de tegemoetkoming woon-werkverkeer.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04