De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Bevordering, afscheid en aflossing

Op 3 juli is het Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg (HSGO) Thijs van Leeuwen op traditionele wijze tot luitenant-kolonel bevorderd. De voorzitters van de NOV en KVMO voorzagen hem van zijn nieuwe rangonderscheidingstekens, waarna ze de strepen inwijdden met het gebruikelijke gerstenat. Thijs van Leeuwen is per 1 juli overgeplaatst naar staf CLAS, op een functie waar zijn nieuwe rang aan verbonden is. De afgelopen vier jaar heeft hij de functie van HSGO vervuld, waar zijn grootste wapenfeiten het afsluiten van het AV-akkoord ’21-’23 en de totstandkoming van de pensioencompensatie waren. We zijn Thijs zeer dankbaar voor zijn grote inzet van de afgelopen jaren, waarbij hij steeds heeft gestreefd naar eerlijke, vergelijkbare en uitlegbare oplossingen en afspraken.

Majoor van de KMAR Andrea Oosting-Klock zal Thijs van Leeuwen per 1 september aflossen als HSGO. Na haar aantreden zal zij zichzelf verder introduceren op de diverse websites.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04