De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Bonden publiceren inzetbrief onderhandelingen arbeidsvoorwaarden

Op 1 januari 2024 verloopt het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord. Om te voorkomen dat het personeel weer zonder akkoord komt te zitten, hebben de sociale partners de intentie uitgesproken om zo snel mogelijk, maar zeker voor het eind van het jaar, tot een nieuw akkoord te komen. Daarvoor hebben de vier centrales van overheidspersoneel een gezamenlijke inzetbrief geschreven waarin hun inzet voor de komende onderhandelingen staat beschreven.

Defensie had in juni haar inzet bekendgemaakt, met een brief van de staatsecretaris. De centrales vragen o.m. een ruime loonsverhoging om de gevolgen van de inflatie zo veel mogelijk teniet te doen. Daarnaast willen zij afspraken maken over verbetering van de beloningspositie van burgerambtenaren, operationele toelagen, een individueel keuzebudget, mobiliteit en de bijzondere (rechts)positie van alle militairen, reservist en beroeps. De centrales en defensie streven naar een akkoord met een looptijd van twee jaar. De inzetbrieven van de centrales en van defensie vindt u via onderstaande links. 
 
Op maandag 10 juli zal er in Den Haag een vergadering zijn van het Sector Overleg Defensie, onder voorzitterschap van de staatssecretaris, waarin het onderhandelingstraject officieel van start zal gaan. We zullen u gedurende het traject zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van de onderhandelingen. We hopen u snel een onderhandelaarsresultaat voor te kunnen leggen.

Lees de inzetbrief hier.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04