De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Uitkomst overleg SOD en afronden zaken voor zomerreces
Shutterstock | 397444966

Hoezo rustig naar het zomerverlof? Afgelopen anderhalve week stonden bij het georganiseerd overleg in het tegen van afronding van openstaande dossiers en het officieel aftrappen van de nieuwe ronde van onderhandelingen voor een arbeidsvoorwaardenakkoord. In dit bericht op de valreep voor het zomerverlof praten wij u bij.

Start van de onderhandelingen
Verbetering en vernieuwing van arbeidsvoorwaarden, maar als eerste kijken naar salarisverhoging. Dat was de kern van het overleg tussen de Defensie en bonden dat gisteren in Den Haag van start ging. Deze gesprekken moet zo snel mogelijk leiden tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige akkoord loopt op 31 december af.

De staatssecretaris liet eerder weten krachtig te willen inzetten op loonontwikkeling. Daarnaast wil hij spreken over toelagen, nieuwe inzetvormen en mobiliteit. Als gezamenlijke bonden hebben wij benadrukt niet alleen te gaan voor loonontwikkeling voor het hele Defensiepersoneel, maar deden we ook voorstellen voor burgerpersoneel, toelages en personeel in het buitenland.

Na het reces zetten Defensie en de bonden het gesprek in volle vaart voort. Wij houden u daarbij op de hoogte.

Afronding openstaande dossiers
Naast het komen tot een gezamenlijke inzetbrief en het starten van de onderhandelingen, is het de sociale partners gelukt op enkele belangrijke dossiers tot besluitvorming te komen. De uitkomst hiervan willen we u niet laten ontgaan.

Allereerst is er een besluit genomen over het overgangsmoment van de opleidingstabel naar de salaristabel. Voor zo goed als alle opleidingen geldt straks dat zij, na het volgen van het algemene deel van de opleiding, over zullen gaan naar de salaristabel. Voor officieren in de lange opleiding (MWO) geldt dat zij na vier jaar over zullen gaan naar de salaristabel. Deze afspraak heeft tot effect dat militairen aan het begin van hun loopbaan snel meer zullen verdienen. Naar de uitvoering van deze afspraak wordt door de werkgever nog gekeken en dit zal nog even op zich laten wachten.

Vervolgens is er ook een besluit genomen over de afhandeling van open eindjes in het eindloon pensioenstelsel, een dossier waar de GOV|MHB zich al sinds 2020 inzet. Er zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met personen die met terugwerkende kracht op of voor 1 januari 2019 zijn bevorderd, een periodiek hebben gekregen of waarvan een toelage pensioengevend is geworden. Deze collega’s missen een deel van hun pensioenopbouw in eindloon en zullen daarvoor een financiële compensatie ontvangen.

Als laatste nog een update over de pensioencompensatie, of zoals die door de werkgever is gedoopt: de pensioen perspectief compensatie (PPC). Dit dossier is door de lange looptijd en blijvende vaagheid voor sommigen bijna geworden tot een paarse krokodil of een roze olifant. Enkele weken geleden heeft de werkgever hierover via intranet echter concrete duidelijkheid verschaft. Kern van het bericht luidde als volgt:
“In oktober 2023 wordt de definitieve uitvoering van de regeling voltooid. Militairen die in aanmerking komen voor de PPC krijgen in oktober 2023 een brief.” En “Vanaf november 2023 worden de reguliere maandelijkse uitkeringen gedaan als de militair recht heeft op compensatie.” (volledige bericht is op te zoeken via peoplesoft onder PPC)

Voor ons komt hiermee (bijna) een einde aan een van de dossiers die voor onze achterban van groot belang is.

Deze positieve berichten wilden wij u voor het verlof niet onthouden en wij wensen u hierbij een prachtige zomer toe!

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04