De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Voorlichting eindloon pensioencompensatie militairen
Shutterstock

De pensioenregeling voor militairen is 1 op januari 2019 gewijzigd van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. Veel militairen bouwen in de middelloonregeling meer pensioen op, maar een aantal van hen, vooral officieren, bouwt juist minder pensioen op. Dit nadeel wordt gecompenseerd door de ‘Maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief’.

Het gaat daarbij vooral om militairen die zijn of worden bevorderd naar de rang van  luitenant-ter-zee der 1e klasse/majoor en kapitein-luitenant-ter-zee/luitenant-kolonel. In sommige gevallen betreft het ook bevorderden tot kapitein-ter-zee/kolonel. Daarnaast ondervinden officieren beneden de rang van luitenant-ter-zee der 1e klasse/majoor en onderofficieren met veel dienstjaren mogelijk nadeel als zij op latere leeftijd nog worden bevorderd.

Het was een complex en langdurig onderhandelings- en daarna implementatieproces om de ‘Maatregel’ af te spreken en te implementeren De GOV|MHB heeft er veel tijd en aandacht aan besteed. Het ziet er naar uit dat de maatregel vanaf oktober 2023 structureel wordt uitgevoerd en op de loonstrook van de betroffen militairen te zien is. Daarom worden er in september op enkele plaatsen in het land voorlichtingsbijeenkomsten over de maatregel gehouden. De bijeenkomsten worden door Defensie georganiseerd, maar het kan ook zijn dat u vertegenwoordigers van de GOV|MHB of andere militaire bonden aanwezig treft.

Data voorlichtingsbijeenkomsten
Maandag 4 september:

  • 10.00 – 12.00 uur Vliegbasis Gilze-Rijen (MFR/Bedrijfsrestaurant, gebouw 453)

  • 14.30 – 16.30 uur ’t Harde (Lesgebouw LTK/35/08/Filmzaal)

Woensdag 6 september:

  • 14.00 – 16.00 uur Den Haag (PKC/perszaal) 

Maandag 11 september:

  • 10.00 – 12.00 uur Utrecht/Kromhoutkazerne (Waterliniezaal)

  • 14.00 – 16.00 uur Den Helder (Admiraalszaal in gebouw Albatros)


Online voorlichtingssessies
Ook zijn er online voorlichtingssessies via MS-Teams op woensdag 18 oktober 

  • 10.00 – 12.00 uur en 14.30 – 16.30 uur. 


Een link voor deelname aan deze sessie vindt u op de Defensie-site. 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04