De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Het AV onderhandelaarsresultaat: de belangrijkste punten op een rij
Ministerie van Defensie

Op vrijdagmiddag 3 november jl. zijn Defensie en de bonden tot een onderhandelaarsresultaat gekomen over de arbeidsvoorwaarden in 2024. Vanwege het tijdstip, zo vlak voor het weekend, hebben sociale partners ervoor gekozen wel naar buiten te brengen dat er een resultaat was, maar nog niet de details van het resultaat bekend te maken. Dat doen we nu wel.

 

De belangrijkste resultaten (niet uitputtend) zijn:

 • Een loonsverhoging van 7% per 1-1-2024;
 • Een eenmalige uitkering van € 1.500,- bruto per 1-1-2024;
 • Ophoging van de kilometervergoeding dienstreizen naar 22 cent per kilometer;
 • Ophoging van de kilometervergoeding woon-werkverkeer naar 21 cent per kilometer;
 • Kilometervergoeding ook voor wie minder dan 10 kilometer van de werkplek woont;
 • Verhoging inkomenstoeslag burgerpersoneel met € 20,-;
 • Toevoegen extra trede aan de schalen 8 t/m 16 voor burgerpersoneel;
 • Het inbrengen van de inkomenstoeslag in het salaris, zodat men hier ook vakantiegeld en eindejaarsuitkering over betaald krijgt;
 • Verbetering en vereenvoudiging van de toelagen bij militaire inzet en daarbij behorende beschikbaarheid en bereikbaarheid;
 • Verbeteringen in het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD);
 • Nieuwe afspraken over deeltijdverlof voor militairen;
 • Nieuwe afspraken over remotie bij burgerpersoneel;
 • Een duurzaamheidsbudget van € 1.000,- voor het verduurzamen van de woning.

Zoals gezegd, de opsomming is niet uitputtend en ook niet op detailniveau. Onderstaand vindt u een link naar het document waar u alle (concept)afspraken kunt teruglezen. Dat zijn de daadwerkelijke (concept)afspraken. De duur van het conceptakkoord is 1 jaar, van 1-1-2024 tot 1-1-2025. Niet alle afspraken gaan in op 1-1-2024, afwijkende data staan in de tekst. Daarnaast moeten sociale partners regelingen nader invullen en zijn er onderwerpen, zoals afspraken over de Bijzondere Positie Militairen (BPM), die werkgever en werknemers in een volgend akkoord onderhanden gaan nemen. Dit vanwege de looptijd, de beschikbare tijd om tot dit akkoord te komen en de zorgvuldige uitwerking van de huidige en toekomstige (concept)afspraken. Met het streven om de rechtspositie van reservisten te harmoniseren met die van beroepsmilitairen zal een technisch werkverband worden opgericht.

In de komende weken volgen voorlichtingssessies van Defensie en bonden waar u nadere informatie zult krijgen en vragen kunt stellen. De GOV|MHB zal ook, net als vorig jaar, een speciale arbeidsvoorwaardeneditie van het ProDef-bulletin uitbrengen. Leden van de vakbonden kunnen bij hun bond aangeven of deze moet instemmen met het resultaat. Ook de leden van de GOV|MHB kunnen stemmen. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media houden we u op de hoogte van het hoe en wat. Indien een meerderheid van de bonden instemt, zullen de sociale partners het resultaat tijdens een Sectoroverleg Defensie (SOD) op 12 december a.s. omzetten in een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Er zijn nog veel zaken die niet in dit akkoord staan, of die sociale partners nog moeten uitwerken. Er is nog meer dan voldoende werk aan de winkel. Het is echter wel heel mooi dat we nu de kans hebben om een akkoord te sluiten voordat het oude verlopen is. Hopelijk is dit het begin van een nieuwe traditie.

Download hier het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2024

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04