De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
De GOV|MHB gaat verhuizen!

Na een lang verblijf op de Wassenaarseweg 2, gaat de GOV|MHB aanvang 2024 verhuizen naar een nieuw onderkomen. Vanaf 15 januari zal onze bedrijfsvoering plaatsvinden vanaf de Koninginnegracht 19 te Den Haag. En dat is goed nieuws. De belangenbehartiging voor de Nederlandse krijgsmachtofficieren en burgerpersoneel zal nog altijd dicht bij het vuur plaatsvinden, in het hart van bestuurlijk Nederland.

Een nieuwe stap 
De Wassenaarseweg 2 is onlosmakelijk verbonden met de GOV|MHB, maar na jarenlang intensief gebruik raakte het achter op de moderne vereisten van een kantoor. Het werd tijd voor een nieuwe stap, waarop de vereniging op zoek is gegaan naar een ruimte die aansluit bij haar visie op professionele bedrijfsvoering. Met het nieuwe onderkomen aan de Koninginnegracht 19 is zo'n plek gevonden. Als onderdeel van de GOV|MHB zullen de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, de Nederlandse Officieren Vereniging en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren het nieuwe adres betrekken.

Kerstreces en bedrijfsvoering
Gebruikelijk sluit de GOV|MHB het secretariaat tijdens kerst. Dit jaar zal het kantoor gesloten zijn van donderdag 21 december tot en met zondag 7 januari 2024. Gedurende de maand januari zullen alle medewerkers van de GOV|MHB druk zijn met de verhuizing. Daarom is besloten om tussen 8 en 31 januari de bedrijfsvoering tot een minimum te beperkten. Zo brengt een verhuizing altijd enig ongemak met zich mee. Als gevolg hiervan kan uw email of belletje enige vertraging oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bekendmaking
Alle GOV|MHB-leden en -leveranciers zullen op de hoogte worden gebracht van de verhuizing middels een uitgebreide mailing. Vanaf 15 januari 2024 zullen wij officieel onze contactgegevens aanpassen aan het nieuwe adres. Wij kijken er erg naar uit u vanaf onze nieuwe locatie van dienst te zijn.

Verhuisbericht GOVMHB 2023 HR

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04