De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Voorlichting leden GOV|MHB nieuwe ABP pensioenregeling
Shutterstock | 1908799612

Op 1 juni 2023 trad de Wet Toekomst Pensioenen in werking. Dat betekent dat de huidige ABP pensioenregeling die geldt voor werknemers in overheid en onderwijs op de schop moet en binnen deze nieuwe wettelijke (rand)voorwaarden moet gaan passen.

Voor de militaire pensioenregeling geldt hetzelfde, ook die moet worden aangepast. De nieuwe regeling gaat per 1 januari 2027 in werking treden.

Overeenstemming
Onlangs hebben de onderhandelaars overeenstemming bereikt over de nieuwe ABP-pensioenregeling bij overheid en onderwijs, en in het kielzog ook de onderhandelaars bij defensie over de nieuwe militaire regeling. De nieuwe pensioenregeling steekt behoorlijk anders in elkaar dan de huidige. Zo heeft de deelnemer nu recht op een pensioen te betalen uit de algemene pot, en in het nieuwe systeem bouwt iedere deelnemer een pensioenkapitaal op in een ‘eigen’ pensioenpot. Het gaat er dus niet alleen om hoe de nieuwe regeling er uit zal zien, maar ook hoe de transitie van algemeen geld naar individueel geld in elkaar steekt.

Voor de militaire regeling gelden weer bijkomende specifieke afspraken, zoals bijv. die over de begrotingsgedekte pensioenen opgebouwd voor 1 juni 2011.

Bijeenkomsten
Over al deze zaken wordt u geïnformeerd tijdens twee fysieke ledenbijeenkomsten in Den Haag en Utrecht. De bijeenkomst in Den Haag is ook online bij te wonen. 

  • 22 mei van 13:00 tot 16:00, Koninginnegracht 19, Den Haag: aanmelden kan hier (of volg online via Microsoft Teams)
  • 23 mei van 14:00 tot 17:00, Kromhoutkazerne Utrecht: aanmelden kan hier.*

*Let op: voor de Kromhoutkazerne worden aanvullende gegevens gevraagd voor bezoekers zonder defensiepas. Geef bij uw aanmelding de volgende gegevens door:

  • Volledige naam zoals op identiteitskaart
  • Type identiteitskaart (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
  • Documentnummer identiteitskaart
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats

Lukt aanmelden niet? Stuur dan een mail naar .

Ledenraadpleging
De stemming over het transitieplan zal via de bij de GOV|MHB aangesloten verenigingen plaatsvinden. De GOV|MHB zal u tijdig nader informeren over de wijze waarop u uw stem kunt uitbrengen. Naar verwachting zullen deze stemmingen in de eerste helft van juni 2024 plaatsvinden.

CMHF
Ook de CMHF, waar de GOV|MHB bij is aangesloten, organiseert voorlichtingen. U kunt zich aanmelden om fysiek aanwezig te zijn, maar ook hier is het mogelijk digitaal bij aan te sluiten. Er zijn twee bijeenkomsten gepland:

  • 15 mei in Nieuwegein: aanmelden kan hier
  • 30 mei in Den Haag: aanmelden kan hier

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04