Lkol (R) bd mr Gijs Scholtens is maandag 13 juli jl overleden, zo heeft zijn familie bekend gemaakt.
Gijs Scholtens was vanaf de oprichting van de GOV|MHB lid van de ledenraad van de GOV|MHB namens de KVNRO.

 

Reservist Specifieke Deskundigheid
Na zijn pensioen als arbeidsrechtadvocaat verleende Gijs Scholtens in 2007 en 2008 zijn diensten aan de krijgsmacht als Reservist Specifieke Deskundigheid in de rang van reserve luitenant-kolonel. In die hoedanigheid werd hij enkele malen uitgezonden naar de Afghaanse provincie Uruzgan als juridisch specialist binnen het PRT van de TFU. Hier zorgde hij voor de juridische begeleiding van de Nederlandse militaire missie aldaar en voor de ondersteuning van het plaatselijke rechtssysteem.

 

Over zijn belevenissen publiceerde hij het boek ‘Taskforce Uruzgan, op zoek naar het recht’.

Geinspireerd door de Chinese krijgsheer-filosoof Sun Tzu, schreef hij ook het boek Sun Tzu’s krijgskunst voor advocaten.

 

Het bestuur van de GOV|MHB condoleert de familie van Gijs Scholtens met zijn overlijden en wenst hen veel sterkte toe.

 

Bron: http://www.advocatie.nl/arbeidsrechtboegbeeld-gijs-scholtens-68-overleden