De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Vangnet verlies ANW compensatie voor deelnemers met dienstjaren voor 1996

De GOV|MHB is op centraal overheidsniveau aangesloten bij de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). De gecombineerde CMHF /AC/ FOG ABP-fractie in het Verantwoordingsorgaan ABP heeft in het pensioenreglement ABP een vangnet ontdekt voor afschaffing van de ANW-compensatie.

 

De CMHF-fractie heeft hiervoor in het Verantwoordingsorgaan ABP aandacht gevraagd, mede vanwege het feit dat velen nu overwegen een verzekering af te sluiten, en ondergenoemde bedragen aanleiding zouden kunnen geven dit te heroverwegen. De fractie adviseerde het ABP-bestuur iedereen hierover te informeren, echter het ABP bestuur wenste daar niet op in te gaan. De CMHF adviseert iedereen die dit betreft te kijken of het afsluiten van een nabestaandenverzekering om de afschaffing van de ANW-compensatie op te vangen wel nodig is.

 

Persoonlijke berekening

De ANW-compensatie zou aanvankelijk begin dit jaar worden afgeschaft, maar omdat dit voor veel mensen als een totale verrassing kwam, is besloten om dat uit te stellen naar 1 mei 2018. Voor enkele groepen wordt daarna een coulanceregeling van kracht. Zie in een ander artikel op deze site om welke groepen dat gaat. In de verschillende sectoren, ook bij Defensie, is men een oplossing aan het zoeken voor de actieve deelnemers die niet onder die coulanceregeling vallen. Maar nu is er dus dat vangnet, een aanvulling op het partnerpensioen die van kracht wordt door de afschaffing van de ANW-compensatie. Op mijnabp.nl is die aanvulling niet te zien, maar het kan wel zichtbaar worden gemaakt in een persoonlijke berekening door ABP uit te voeren.

 

Aanvulling
Indien beide partners al AOW ontvangen zal de afschaffing van de ANW-compensatie geen gevolgen hebben. Echter, indien een jongere partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, kan het vangnet na overlijden toch nog een aanvulling opleveren in plaats van de ANW-compensatie. Onderstaande aanvulling geldt dus ook voor reeds gepensioneerde ABP deelnemers met een partner die nog geen AOW krijgt.

 

In het schema hieronder een uitwerking van de berekeningen van het CMHF. De aanvulling van iemand die fulltime heeft gewerkt in een aantal situaties:
• Voor 1996 30 jaar in dienst geweest: aanvulling ongeveer 6.500 euro
• Voor 1996 15 jaar in dienst geweest: aanvulling ongeveer 3.400 euro
• Voor 1996 10 jaar in dienst geweest: aanvulling ongeveer 2.400 euro
• Voor 1996 5 jaar in dienst geweest: aanvulling ongeveer 1.200 euro
(alle bedragen zijn bruto per jaar).

 

Deze aanvullingen gelden voor burgerambtenaren. Voor militairen geldt ook een aanvullingsregeling op het partnerpensioen, nu de ANW compensatie ook voor de militair komt te vervallen per 1 mei 2018. De GOV|MHB is bezig deze regeling uit te spitten om te bezien of het om dezelfde bedragen gaat.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04