De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
CMHF kandidaten verkiezingen ABP verantwoordingsorgaan

Van 3 tot 30 april 2018 worden voor de tweede keer in zijn bestaan verkiezingen georganiseerd voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. De NOV en de KVMO stellen via de Gezamenlijke Officieren Verenigingen en Middelbare en Hogere Burgerambtenaren (GOV|MHB) kandidaten voor deze verkiezingen.

De GOV|MHB is als vakbond op overheidsniveau aangesloten bij de Centrale voor Hogere en Middelbare Functionarissen. De CMHF is namens alle overheidssectoren (rijk, gemeenten, enz.) vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan. De volgende GOV|MHB-kandidaten vindt u terug op de CMHF kieslijsten die u via het ABP in maart bereiken.

 

11. Afbeelding Hans Leijh

 

LGEN b.d. Hans Leijh op de CMHF kieslijst gepensioneerden

Besturen doe je voor iemand anders
‘ABP-deelnemers kunnen erop rekenen dat ik als lid van het Verantwoordingsorgaan het ABP-bestuur voortdurend zal voorhouden dat de deelnemer centraal hoort te staan in het denken, doen en laten van bestuurders. Alleen dan is besturen meer dan zitten op het pluche. De kerntaak van het ABP is de ingebrachte pensioenpremie te beheren en te laten groeien, zodat de deelnemer vanaf zijn pensioendatum over zijn geld kan beschikken in de vorm van opgebouwd pensioen. Bij het vervullen van die taak is geen ruimte voor een houding “wij weten wel wat goed voor jullie is”. Het ABP-bestuur moet luisteren naar de deelnemers en mag daarop worden aangesproken. De militaire deelnemers aan ABP mogen van mij verwachten dat ik hun bijzondere positie bij de ontwikkelingen in het pensioendossier zal bewaken.’

 

11. Afbeelding Reginald Visser


SBN b.d. Reginald Visser op de CMHF kieslijst gepensioneerden

Op een pensioen moet je kunnen rekenen!
‘Ik sta pal staan voor de belangen van gepensioneerde ABP-deelnemers. Ik zal het ABP-bestuur op dat gebied kritisch volgen en op een opbouwende manier in discussie gaan. Een belangrijk onderwerp is de informatievoorziening door het ABP. Door goede informatie kun je de onzekerheid over de hoogte van de pensioenuitkeringen wegnemen. De uitkeringen staan natuurlijk niet vast, maar als je aangeeft binnen welke marges de onzekerheden zich bevinden, bied je toch een vorm van zekerheid. Het ABP moet deelnemers ook actiever informeren over de pensioenstelseldiscussie. Het ABP is daar weliswaar geen bepalende partij in, dat zijn in principe de sociale partners, maar nu steeds minder mensen bij een vakbond zijn aangesloten zou het ABP medeverantwoordelijkheid moeten nemen in het goed informeren van deelnemers.’

 

11. Afbeelding Sacco Vossen


LKOL Sacco Vossen op de CMHF kieslijst actieven

Invloed uitoefenen op pensioendebat
‘Ik wil deel uitmaken van het nieuwe Verantwoordingsorgaan om de pensioenbelangen van alle deelnemers te behartigen, jong en oud, met speciale aandacht voor de militaire pensioenen. We krijgen de komende jaren te maken met een belangrijke wijziging in het Nederlandse pensioenstelsel. Het Verantwoordingsorgaan is daar niet rechtstreeks bij betrokken, maar ik houd graag de vinger aan de pols waar dat wel mogelijk is. Militairen krijgen ook nog te maken met de omschakeling naar een nieuwe, defensiespecifieke pensioenregeling. Ook daar hoop ik invloed op uit te kunnen oefenen. Ik verwacht aan beide ontwikkelingen bij te kunnen dragen vanwege mijn ervaring met medezeggenschap en kennis van arbeidsvoorwaarden en pensioenen, opgedaan in mijn financiële werkomgeving.’

Ga stemmen!

 

Het zijn verkiezingen, dus de meeste stemmen gelden. Het gaat simpelweg om zoveel mogelijk stemmen op de GOV|MHB-kandidaten. Alleen als veel KVMO-/NOV-/MHB- en KVNRO-leden in actie komen en gaan stemmen, komen onze kandidaten in het Verantwoordingsorgaan terecht en wordt uw (militaire) belang meegewogen in de besluitvorming van het ABP.

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04