De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Artikel Paul Eijkelenkamp, teveel betaalde pensioenpremie eindloonregeling?

Dezer dagen bereiken ons vragen van verontruste leden die horen van of lezen over eventueel teveel betaalde pensioenpremie in de militaire eindloonregeling. Waar het om gaat is de zogenoemde ‘koppelafspraak’ die in het leven is geroepen op het moment dat de burgers in 2004 overgingen naar een middelloonregeling en de militair de eindloonregeling behield. In de koppelafspraak wordt de verhoging van de pensioenpremie voor de burgers gekoppeld aan de verhoging van de pensioenpremie voor de militairen.

Onze leden vragen wat er nu waar is van de bewering dat er door de militair als gevolg van die koppelafspraak teveel pensioenpremie wordt betaald (de opslagpremie). Dat wordt op dit moment uitgezocht door onafhankelijk pensioendeskundigen ingehuurd door de VBM. In een eerder stadium heeft de GOV/MHB de VBM benaderd om hier gezamenlijk in op te lopen. Maar de VBM heeft ervoor gekozen dit zelf te doen en terecht. Paul is een van hun leden.

De VBM verwacht binnen een maand duidelijkheid van de ingehuurde deskundigen. Afhankelijk van de informatie wordt door de VBM een juridische procedure ingesteld. Op dit moment wacht de GOV|MHB op de uitkomsten van het deskundigenonderzoek. Er is contact met de VBM over de verdere afhandeling van deze zaak.

Wij roepen Defensie op, zeker na het laatste akkoord op hoofdlijnen, om het gesprek aan te gaan met Paul en de VBM/andere bonden zodat de beweringen gestaafd of op goede gronden ontkend kunnen worden.

Stuitingsbrief sturen?
Onze leden vragen ons wat ze moeten met de oproep een stuitingsbrief te sturen. Door het stuiten van een vordering kan de verjaring van een vordering voorkomen worden. Een vordering verjaart in elk geval na 20 jaar. Daarnaast geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar voor het in actie komen na het moment waarop de betrokkene daadwerkelijk bekend is geraakt met de schade/onverschuldigde betaling. Vooralsnog gaat de GOV|MHB ervan uit dat die 5 jaarstermijn pas recent, na de publicaties over de teveel betaalde premies, is gaan lopen.

In afwachting van het deskundigenonderzoek is het wat de GOV|MHB betreft op dit moment niet nodig om stuitingsbrieven naar Defensie en het ABP te sturen. Zowel de korte als de lange verjaringstermijn zijn voor de opslagpremie nog niet aan de orde. De lange 20 jaartermijn is gaan lopen in 2004 en de korte 5 jaartermijn in 2018, na de eerste publicaties. Noteer 1 januari 2018 als start 5 jaartermijn in uw agenda.

Wilt u om welke reden dan ook toch nu meteen stuiten, bijv. omdat u dan in ieder geval iets gedaan heeft, dan kan dat vanzelfsprekend. U kunt gebruik maken van de voorbeeldbrieven die de ronde doen op internet. Bedenk wel dat in dat geval zo’n stuitingsbrief binnen 5 jaar moet worden herhaald omdat anders uw rechten komen te vervallen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04