De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2018-2020: Wat gebeurt er met uw pensioenperspectief?

In het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden is de overgang van de eindloonregeling naar een defensiespecifieke middelloonregeling overeen gekomen. Aanpassingen van het opbouwpercentage, de franchise (het deel van het inkomen waar geen pensioen over wordt opgebouwd), de pensioengevendheid van de toelages en nog veel meer wijzigingen zijn daarbij opgenomen. Maar wat betekent dit uiteindelijk voor uw pensioen? Wat gebeurt er nu en in de toekomst met uw pensioen als we over gaan naar de middelloonregeling?

Het is erg lastig om aan te geven wat de precieze effecten van de overgang naar de middelloon exact zullen zijn. De effecten zijn zeer divers en sterk afhankelijk van onder andere het deel wat reeds in de eindloonregeling is opgebouwd, het verloop van de (toekomstige) loopbaan met betrekking tot bevorderingen, het aantal dienstjaren die nog in de middelloonregeling zijn te gaan en de pensioengevende toelages die iemand krijgt.

Pensioeneffecten
Over het algemeen kan worden gezegd dat de lagere rangen, en dus inkomens, (tot en met adjudant) er in de meeste gevallen met hun verwachte pensioenaanspraak op vooruit gaan. Ook jonge mensen die niet een volledige carrière bij Defensie gaan vol maken zullen in de middelloon een beter pensioenperspectief hebben. Officieren en dan in het bijzonder diegene die tot het leeftijdsontslag bij Defensie blijven zullen wel een slechter pensioenresultaat hebben, behalve dan diegene die niet veel jaren meer hebben tot het leeftijdsontslag en die hun eindrang hebben bereikt. Omdat pensioenopbouw boven de aftoppingsgrens sinds 2015 niet mogelijk is zijn alle bevorderingen boven die van kolonel impliciet meegenomen. Deze rangen zitten boven het grensinkomen van €105.000 en hebben dus dezelfde pensioeneffecten als die van de kolonel.

De effecten zijn dus heel divers en van veel factoren afhankelijk. Om u nu toch een beeld te kunnen geven van de pensioeneffecten voor u persoonlijk heeft de GOV|MHB voor een aantal officiers carrières doorrekeningen laten maken bij verschillende transitieleeftijden. Dit is de leeftijd die u in 2019 heeft op het moment dat, bij instemming van het onderhandelaarsresultaat, de nieuwe pensioenregeling ingaat. Die carrièrelijnen zijn in 6 verschillende maatmensen zichtbaar gemaakt. Sommige maatmensen hebben als eindrang luitenant-kolonel andere kolonel of majoor. Voor het merendeel van de officieren dus de mogelijke eindrangen. U kunt zelf bekijken welk maatmens het beste aansluit bij uw loopbaan tot nu toe en wat vervolgens bij een bepaalde toekomstige eindrang uw pensioenaanspraak zou zijn als u in de eindloon zou blijven of overgaat naar de middelloon. De effecten op uw pensioenresultaat zijn dus per transitieleeftijd zichtbaar en verschillen sterk van elkaar. De doorrekeningen zijn in opdracht van Defensie door PWC gedaan en aan zowel Defensie als de bonden verstrekt. Het betreft hier dus geen eigen doorrekeningen of eigen inzichten.

Premie-effecten
Ook is in het overzicht van de maatmensen te zien wat het effect op uw bijdrage van de pensioenpremie zal zijn. In alle gevallen gaat u minder pensioenpremie betalen dan de situatie dat u in 2019 in de eindloon zou blijven. Dit is voor diegene die een slechtere pensioenaanspraak zullen hebben ook logisch, maar ook diegene die een hogere pensioenaanspraak zullen hebben gaat de premie in bijna alle gevallen omlaag.

Maatmensen
Om een beeld te krijgen bij de effecten op uw pensioenperspectief kunt u de maatmens nemen die het beste aansluit bij uw carrière tot nu toe en de daarbij behorende verwachte of gewenste eindrang. Vervolgens kunt u bij de transitieleeftijd die uw leeftijd in 2019 het dichts benadert, zien wat er met uw pensioenresultaat zou gebeuren indien u de betreffende eindrang zou bereiken. Zoals gezegd zijn de effecten zeer uiteenlopend. Van een verlies van bijna 14.000 euro tot een winst van bijna 1.500 euro. Deze effecten zijn de bruto effecten op jaarbasis. Afhankelijk van hoeveel jaren u pensioen zult ontvangen loopt dit bedrag daardoor op. Standaard wordt met circa 20 pensioenjaren gerekend.

De effecten op de premie zijn in bijna alle gevallen gunstig. Bij een lagere transitieleeftijd is het positieve effect het minst (in sommige gevallen zelfs licht negatief), terwijl de hogere leeftijden tot wel 1.950 euro minder premie wordt betaald op jaarbasis.

Zoals al eerder aangegeven in onze appreciatie van het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden vindt de GOV|MHB het van belang dat zowel de positieve als de negatieve kant van dit resultaat worden weergegeven. Op basis daarvan kunt u zelf een oordeel vellen over dit resultaat en aangeven of u wel of niet instemt. Ten aanzien van de nieuwe pensioenregeling hebben wij getracht u in dit artikel en het bijgevoegde overzicht van maatmensen een duidelijk beeld te geven wat de nieuwe pensioenregeling voor u gaat betekenen.

 

Klik hier voor de maatmens berekening.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04