De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Wat gaat er gebeuren met de pensioenpremie van militairen?

Afgelopen week hebben wij, de CMHF sector Defensie, een brief gestuurd aan Defensie met het verzoek duidelijkheid te schaffen over de pensioenpremie voor 2019. Zowel de premiehoogte (samenstelling) als de premieverdeling tussen de werkgever en werknemer zijn daarbij van belang.

Het ABP heeft aangegeven in de pensioenregeling van militairen te gaan ingrijpen door vanaf 1 januari 2019 een basismiddelloonregeling in te gaan voeren. Derhalve gaan wij ervan uit dat de premiesamenstelling en -verdeling op deze voorgenomen regeling zijn gebaseerd. Wij zijn echter nog steeds van mening dat sociale partners bij de sector Defensie over het aanpassen van de pensioenregeling voor militairen gaan en het ABP niet bevoegd is om dit zelfstandig uit te voeren. Daarom hebben wij ook gevraagd naar de premiesamenstelling en -verdeling in 2019 als de pensioenregeling wordt uitgevoerd zoals nu in 2018, d.w.z. voortgezet als de huidige eindloonregeling incl. backservice. Dit laatste omdat wij het vermoeden hebben dat de militair bij voortzetting van de huidige eindloonregeling er niet op achteruit gaat als het om de pensioenpremie gaat. Weliswaar zal de premie in hoogte stijgen, maar een andere verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer zorgt ervoor dat er niet meer betaald dient te worden.

Wij hopen dat Defensie ons snel duidelijkheid geeft over de door ons gestelde vragen. Zodra meer informatie bekend is informeren wij u. De brief die wij hebben verstuurd kunt u hier vinden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04