De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 4 | Juni 2015

 

Hieronder vindt u de verwijzingen naar de achtergrondartikelen bij het ProDef BULLETIN nr. 4 | Juni 2015:

 

Pag. 4. Arbeidsvoorwaardenoverleg
- Defensiepersoneel financieel de dupe van Bijzondere Positie militair

 

Pag. 7 Georganiseerd Overleg

- Opbouwpercentage militaire pensioenen omlaag

 

Pag. 9. Computips

- Waar ben ik

 

Pag. 11. Medezeggenschap

- Medezeggenschapsverkiezingen

 

Pag. 14. Interessant

- Hulp voor Helden

 

 

Vertrouwen personeel in Defensie als werkgever

“2014 is voor Defensie een bewogen jaar geweest. Desondanks keert het vertrouwen bij het personeel in Defensie als werkgever voorzichtig terug.” Dat stelt Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Bart Hoitink in zijn jaarverslag.

 

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert stuurde het gisteren naar de Tweede Kamer, meldt de site van het ministerie van Defensie op 21-05-2015. In het rapport omschrijft de IGK het als volgt: “Bij sommigen keren vertrouwen en elan inderdaad terug, voor anderen is het gewenste perspectief nog ver weg.”

 

De IGK stelt in het verslag: “ Het is goed dat juist nu in politiek en samenleving de discussie wordt gevoerd over het versterken van het budget voor Defensie. Voor Defensie is het een kans om invulling te geven aan de aspecten die het vertrouwen en perspectief van ons personeel bepalen. Overal waar ik kom, constateer ik dat het arbeidsvoorwaardenoverleg dat op 31 oktober 2014 is gestart, de gemoederen volop bezig houdt. Het personeel snakt naar zichtbare resultaten die kunnen bijdragen aan een verder herstel van vertrouwen in Defensie als betrouwbare werkgever. Het is goed te constateren dat een eerste deelakkoord is bereikt, waarin de nullijn van de afgelopen jaren wordt losgelaten en ruimte komt voor salarisontwikkeling. Daarbij is het van groot belang dat Defensie na jaren van bezuinigingen een toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket realiseert, waarin onder meer de bijzondere positie van militair weer volledig wordt herkend en erkend.”

 

Een paar opmerkingen. In mijn ogen zit er licht tussen de stelling van Directie Communicatie: “vertrouwen bij het personeel in Defensie als werkgever keert terug”, versus de conclusie van de IGK: “Bij sommigen keert het vertrouwen terug en bij anderen is het gewenste perspectief nog ver weg”. Het is ook naar mijn eigen, op vele bezoeken gebaseerde waarneming, zeker geen breed gedragen herstel.

 

Kort geleden is uitgelekt dat Defensie er 250 oplopend tot 375 miljoen bij gaat krijgen, of meer correct geformuleerd, minder gaat bezuinigen. In alle belangrijke kranten van Nederland heeft de GOV|MHB duidelijk gemaakt dat dit bedrag volstrekt onvoldoende is om de tekorten binnen Defensie op te kunnen heffen. Dit punt gaat zeker niet bijdragen aan het draagvlak onder het personeel.

 

Er is een eerste deelakkoord bereikt. De salarisverbetering van 0,8% is een sigaar uit eigen doos. Het kabinet en in het bijzonder de departementen van Binnenlandse Zaken en Financiën, zijn tot nu toe niet bereid om geld uit te trekken voor een goede CAO voor de overheid. Dit is dan ook de reden van de acties bij de politie, arbeidsinspectie etc.

 

Ik vrees dat de stelling van Directie Communicatie een hoog wishful thinking gehalte heeft. Het jaarverslag van de IGK geeft in zijn stellingname en in de onderliggende factoren precies de stand van zaken weer, maar ook de factoren om tot verbetering te komen. En voor die laatste staat de wind niet gunstig.

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04