De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 2 | Maart 2016

Column Duovoorzitter Marc de Natris | Maart 2016

 

Vergrijzing op de werkvloer een tikkende tijdbom? 

Onlangs concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat
de leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan, in hoog tempo blijft
stijgen. Het afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd met vier
maanden toegenomen. De leeftijd waarop mensen ophouden met werken
nadert de 65 jaar. Bij de overheid blijft de leeftijdstijging iets achter onder
andere vanwege de bijzondere positie van de militair (UKW).

 

Een logisch gevolg van de ophoging van de pensioenleeftijd is dat steeds meer mensen
ten gevolge van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid gedwongen uit het arbeidsproces
moeten stappen, dan wel door overlijden de pensioengerechtigde leeftijd niet halen.
Uit CBS-onderzoeken is gebleken dat 17% van de Nederlanders de pensioenleeftijd
van 65 jaar niet haalt ten gevolge van vroegtijdig overlijden. De pensioenleeftijd die veelal één
op één is gekoppeld aan de AOW-gerechtigde leeftijd stijgt de komende jaren snel naar 67 jaar
en wordt daarna gekoppeld aan de levensverwachting. Het CBS heeft berekend dat in 2050 de
levensverwachting naar alle waarschijnlijkheid zal zijn opgelopen tot 85 jaar voor mannen en 88
jaar voor vrouwen. Kijkend naar de CBS-sterftecijfers van de afgelopen jaren valt te constateren
dat de gemiddelde leeftijdsverwachting de afgelopen jaren nog maar nauwelijks stijgt. Er is dus
nog hoop voor de ouderen die van hun ‘oude dag’ willen genieten.


Onlangs heeft het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) onderzocht
hoe oudere werknemers denken over langer doorwerken. In totaal zijn 6.800 60-plussers
geënquêteerd. Van deze 60-plussers heeft 70% minstens één, door een arts vastgestelde,
langdurige ziekte, aandoening of handicap. 17% van de geënquêteerden geeft aan drie of meer
aandoeningen te hebben. Ruim 40 procent wordt door gezondheidsklachten in lichte (35 procent)
of sterke (9 procent) mate belemmerd in het werk.
In Nederland wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen tussen de 60 en 67 jaar. Een leeftijd waarop
mensen in het verleden, veelal met vroegpensioenregelingen, eventueel onder dankzegging voor
bewezen diensten, naar huis werden gestuurd. Er heeft de afgelopen jaren dus een aanzienlijke
vergrijzing op de werkvloer plaatsgevonden. Te verwachten is dat het ziekteverzuim en de
arbeidsongeschiktheid aanzienlijk zullen gaan toenemen.


Met dit in het vooruitzicht raad ik iedereen, die nog meer dan 2 jaar tot aan zijn UKW/pensioen
heeft te gaan, aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) bij Loyalis af te sluiten. Een
collectieve verzekering voor werknemers binnen de overheid en onderwijs . Voor maar 0,72%
van uw maandsalaris kunt u uzelf beschermen tegen de tikkende tijdbom. Iets om even bij stil te
staan!

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04