De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 5 | Juli/Aug 2016

Utopia

Uit een onlangs gehouden onderzoek onder de Nederlandse bevolking is gebleken dat

de Nederlander een stuk pessimistischer is geworden ten opzichte van 2011. Dit is

bijzonder te noemen daar we de economische crisis al enige tijd achter ons hebben gelaten

en volgens het CBS en het kabinet wordt er voor de komende jaren economische voorspoed

verwacht.

Het aantal werkzoekenden daalt langzaam, de huizenmarkt is weer booming, de nullijn hebben

we vooralsnog achter ons gelaten en het financieringstekort van de Nederlandse staat neemt

verder af.

 

Je zou dan verwachten dat dit de burger goede moed zou geven. Niets is echter minder

waar. De Nederlander maakt zich zorgen over de gevolgen van Brexit en bijna de helft van de

geënquêteerden verwacht dat de EU binnen 10 jaar uit elkaar is gevallen. De euro wordt door

steeds meer mensen als een ‘zeuro’ ervaren. Een ‘zeuro’ waarover later dit jaar in Finland een

referendum wordt gehouden: blijven we erin of gaan we terug naar de markka.

Naast het sceptisch zijn over de EU blijkt uit het onderzoek dat een groot deel van de

Nederlanders zich zorgen begint te maken over zijn ‘vrede en veiligheid’: 44% van de

ondervraagden maakt zich zorgen over Wereldoorlog III, in 2011 was dit nog maar 17%. De meer

dan verdubbeling van het percentage is bijzonder te noemen. Tot op heden ontvang ik echter

geen massale signalen uit onze samenleving dat er moet worden geïnvesteerd in onze

vrede en veiligheid. Vooralsnog valt vrede en veiligheid onder het (politieke) adagium van

‘vanzelfsprekend en vrijwel gratis’ te zijn.

Is Nederland daadwerkelijk aan het ontwaken uit zijn Utopia-droom en opent het langzaam de

ogen voor de wereldwijde veranderingen op het gebied van vrede en veiligheid? Veranderingen

‘ver’ van onze achtertuin, maar die via onze voordeur grote effecten kunnen hebben op

ons veiligheidsgevoel en onze welvaart en dus ook onze portemonnee. Welvaart begint bij

(internationale) stabiele veiligheid, iets wat in Utopia misschien vanzelfsprekend is, maar

voor ons aardse bewoners iets is dat we moeten koesteren en indien nodig moeten kunnen

beschermen.

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04