De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 7 | Nov is uit!

 

Vanaf 2012 werken de officierenverenigingen samen in de koepel van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen en het Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie. Wij, de GOV|MHB, zijn zowel een vakbond als een beroepsvereniging en benaderen vraagstukken daarom soms
vanuit een bredere optiek dan andere bonden. Dat vraagt om uitleg.

 

en officier is naar onze mening niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor zijn onderofficieren, manschappen, burgermedewerkers én voor de organisatie. De belangen van deze groepen lopen niet altijd synchroon en een officier moet hierdoor compromissen sluiten of harde keuzes maken. De GOV|MHB is een afspiegeling van die officier. Bij het behartigen van de belangen van onze leden benadert de GOV|MHB Defensie op drie manieren:


Ten eerste als departement, Defensie als onderdeel van het Kabinet. Het AOW-gat is bijvoorbeeld veroorzaakt door kabinetsbeleid en moet daarom ook door het kabinet worden opgelost en niet vanuit het arbeidsvoorwaardenbudget van Defensie. De GOV|MHB is van mening dat door het kabinet veroorzaakte problemen niet afgewenteld kunnen en mogen worden op het defensiepersoneel. Dit is onlangs nog eens nadrukkelijk verwoord door de GOV|MHB in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Defensie en tijdens een hoorzitting in de Tweede kamer. In het Financieel Dagblad van een paar weken geleden spreken wij het kabinet aan op de operationele tekorten bij Defensie. De minister heeft deze tekorten al breed in zowel de Kamer als in de media erkend.


Ten tweede spreekt de GOV|MHB Defensie aan in de persoon van de minister. In de blog van de duovoorzitter van 3 oktober jl. “De minister heeft ongelijk” wordt de minister aangesproken over het feit dat Nederland tekort schiet als het gaat om ‘Risk- en Burden sharing’ binnen het NAVO bondgenootschap.
Ten slotte kan Defensie ook de Krijgsmacht zijn. Dit is voor ons “de organisatie”, de krijgsmachtonderdelen, u en ik. Wij voelen ons hier diep mee verbonden.

 

Uit ervaring blijkt dat de snelste weg naar een doel zelden de kortste weg is. Recht op het doel afgaan lijkt heel dapper, maar is vaak onverstandig. Strategisch en planmatig werken vanuit een voortdurende beoordeling van de toestand is de ziel van onze “organisatie”. En dus ook van de GOV|MHB. Over het doel kan geen misverstand bestaan, zoals bij de gerechtvaardigde eis om het AOW-gat gerepareerd te krijgen. De weg erheen, het moment waarop en de middelen die ingezet worden: daarin zullen wij onderscheidend zijn.


De erkenning van de “Bijzondere Positie van de Militair” heeft ons vier jaar gekost, maar die positie vormt nu het morele fundament onder onze aanval. Zowel ten aanzien van de uitkeringsgerechtigde militair en burger als voor de militairen met UGM met een AOWgat zijn wij juridisch succesvol in het krijt getreden en hebben de casussen gewonnen. Overigens gebeurt dit laatste schouder aan schouder met de AFMP en de VBM, maar wel geheel zelfstandig.


Doelen bereik je vaak niet gisteren en vandaag, maar pas morgen en overmorgen. Het debacle van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) is bij de GOV|MHB echt niet van tafel. Juiste tijd, juiste plaats en voor het juiste forum, maar ook graag met de juiste argumentatie, “the moral high ground”. Soms moet je lang vechten, het is niet anders.


Kameraadschap is ons uitgangspunt. Wij delen in de ellende en delen ook samen het succes. Daarom wentelen wij het AOW-gat ook niet af op de Defensieorganisatie maar op het kabinet. Immers, het Kabinet heeft ook de revenuen van de ophoging van de AOW-leeftijd ontvangen en heeft bij deze ophoging de “Bijzondere Positie van de Militair” genegeerd. Zou het AOW-gat gedicht moeten worden vanuit het Defensiebudget, dan niet alleen over de rug van het defensiepersoneel maar volgens “gedeelde lusten en lasten”. Dat is onze kracht.


Om in de metaforen te blijven, wij schieten met scherp, zoals dagblad de Limburger twee jaar geleden aangaf in een cartoon. Wij zijn niet van de losse flodders. Wij hebben een uitgebreid netwerk, zijn daarin actief en spreken het aan. Het doel is hierbij leidend en niet het maken van lawaai. Zonder “losse flodders” werkt het vaak veel doelgerichter. De problemen zijn niet ééndimensionaal, de oplossingen dus ook niet. Dan kan de communicatie met onze achterban dat ook niet zijn.


Als vereniging zoeken wij actief (door o.a. bezoeken aan eenheden) naar de positieve en negatieve sentimenten in de organisatie en bij onze UKW’ers en gepensioneerden. En als er uitdagingen zijn dan proberen wij die via overleg op te lossen, ‘the officers way’. Dit gaat sneller en levert betere resultaten. Maar dat betekent niet dat wij als het nodig is een harde confrontatie schuwen, integendeel.

 

Als je veel doet, maak je veel fouten, dat geldt voor iedereen. Ook wij zijn kritisch op onszelf, op elkaar, op de organisatie. Fouten maken mag, mits je ze ook herstelt. Dat is volwassen gedrag. Kabinet, herstel je fouten.

 

Bij de GOV|MHB staat het doel voorop.

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04