De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 4 | Juni 2017

 

Een eerlijk en duidelijk signaal graag

De afgelopen weken heeft de GOV|MHB op 24 locaties haar leden bezocht om te discussiëren over het eindbod van de minister. Tijdens deze sessies en met de online ledenraadpleging hebben de leden massaal aangegeven het akkoord te verwerpen. Een duidelijk signaal van het personeel aan de defensietop.

Het is opvallend dat er tussen de defensietop en het personeel zoveel verschil zit in perceptie. De defensietop stelt in zijn schrijven dat “gezien de huidige omstandigheden is een beter bod voor 2017 realistisch gezien niet haalbaar”. Dit is nu juist de crux van deze arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen. Het defensiepersoneel hoort dit nu al 10 jaar lang. Is het niet vanuit het kabinet, met een opgelegde nul-lijn, dan is het wel omdat je een ‘kale kip niet kan plukken’. En vooral dit laatste nekt Defensie. Er is een onderstroom bij het defensiepersoneel dat een duidelijk signaal afgeeft: we voelen ons ten opzichte van de rest van Nederland en de overige ambtenaren ondergewaardeerd. Ondergewaardeerd op het gebied van loon en carrièreperspectief en de mogelijkheid om ons werk als professionals te kunnen uitvoeren. Als de defensietop vindt dat een 2% loonsverhoging niet niks is, dan raad ik hen aan de CAO’s die afgelopen maand zijn afgesloten eens goed te bestuderen. Ik raad hen ook aan om een vergelijking te maken met andere overheidssectoren in relatie tot de koopkrachtplaatjes.
Dit geeft een duidelijk signaal af: ‘een kale kip’ leidt tot karige loonontwikkeling. Een loonontwikkeling die ook nog eens beperkt wordt doordat de carrièremogelijkheden aanzienlijk zijn beperkt omdat de numerus fixus de top aanzienlijk heeft uitgedund. Het signaal van het defensiepersoneel is duidelijk: dit eindbod doet geen recht aan onze loyaliteit, onze ‘can do’ en onze bijzondere positie. Het past wel bij ons ‘failliete’ departement. Wees daar dan als defensietop duidelijk en eerlijk over richting het personeel maar ook richting de politiek en samenleving. Militairen zijn goed maar niet gek. Wil men hen behouden
voor onze veiligheid dan zal men hen niet alleen met de mond moeten waarderen maar ook met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Gezien de loyaliteit en de ‘can do’ verdient het defensiepersoneel dit meer dan welke ambtenaar ooit!

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04