De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 6 | Oktober 2017

Eén team, één gezamenlijke missie

In mijn vorige voorwoord schreef ik over zomerperspectief. Helaas is net als de zomer het perspectief op het gebied van arbeidsvoorwaarden en investeringen in Defensie in het spreekwoordelijke water gevallen. Het nieuwe kabinet laat nog op zich wachten met als gevolg dat het er steeds meer op begint te lijken dat het zomerperspectief over zal gaan in een herfstoffensief. Een herfstoffensief om de politiek duidelijk te maken dat het de werknemers bij Defensie menens is.

De vakbonden zijn daarom drukdoende om dit herfstoffensief voor u te plannen. Ik hoop voor Defensie en haar personeel dat onze werkgever minister Hennis-Plasschaert, met toestemming van onze demissionaire regering, in beweging komt want als een herfstoffensief daadwerkelijk nodig is dan is politiek Den Haag nog steeds de mening toegedaan dat er niet in u hoeft te worden geïnvesteerd.

De afgelopen weken ben ik, net als mijn collega-voorzitters, het land in gegaan om het defensiepersoneel te informeren over hetgeen de bonden de afgelopen maanden hebben gedaan om aandacht te blijven vragen voor Defensie en haar personeel. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in wat we nog gaan doen indien dit nodig blijkt te zijn. Tijdens mijn rondreis vielen mij twee dingen op.

Ten eerste: het valt niet mee om u in beweging te krijgen, ondanks het feit dat u over het algemeen van mening bent dat er eindelijk iets moet gaan gebeuren. U ziet net als de vakbonden de noodzaak dat er een nieuwe wind door de defensieorganisatie moet gaan waaien. Een frisse wind die perspectief moet gaan bieden voor Defensie en haar personeel.

Ten tweede: ik bespeur tijdens mijn rondgang dat u zich zorgen maakt over wat uw leidinggevende ervan vindt als u meedoet aan acties voor betere arbeidsvoorwaarden en/of extra budget voor een voor haar taak berekende krijgsmacht. Extra budget dat hard nodig is om de door uw leidinggevende opdragen taken goed en veilig uit te kunnen uitvoeren. Ik ontvang signalen dat leidinggevenden een verzoek tot bijzonder verlof om mee te doen aan een actie afkeuren om te voorkomen dat u in de baas zijn tijd strijd voor onze defensieorganisatie.

Het lijkt erop dat de werkvloer en de leidinggevenden in deze geen team zijn en geen gezamenlijke missie hebben als het gaat om extra budget voor goede arbeidsvoorwaarden en een voor haar taak berekende krijgsmacht. Voor mij en velen van u onbegrijpelijk. Het wordt dan ook tijd dat we met z’n allen deze missie gaan uitstralen: Sta op voor goede arbeidsvoorwaarden en een voor haar taak berekende krijgsmacht. Want wie geen pijn laat zien, zal ook niet winnen!

Ik sta voor Defensie: staat u naast mij?

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04