De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 7 | November 2017

 

Samen staan we sterker

Op 12 oktober jl. hebben de centrales van overheidspersoneel met minister Dijkhoff een arbeidsvoorwaardenresultaat bereikt. Een resultaat dat aanzienlijk beter is dan het eindbod dat Defensie eerder aan het personeel heeft aangeboden. Elders in het blad kunt u een nadere toelichting lezen op het resultaat.

Tijdens de GOV|MHB ledenraadplegingen bent u van harte welkom voor een nadere toelichting dan wel het stellen van vragen zodat u een gewogen oordeel hierover kunt vellen. Stemmen is eveneens mogelijk via email. Locaties en data van de ledenraadplegingen zijn eveneens in het blad te vinden op pagina 7. Eind november zal de Sector Defensie CMHF waartoe de GOV|MHB behoort, aan Defensie kenbaar maken wat u vindt van het resultaat. Immers, u bepaalt of wij instemmen met dit verbeterde resultaat.

Op 21 april jl. informeerde de minister, de CDS en de SG u over het eindbod dat u massaal heeft afgewezen. De afgelopen weken was dan ook een veel gehoorde vraag: is het nieuwe resultaat een resultante van het vertrek van minister Hennis en generaal Middendorp? Mijn antwoord op deze vragen is nee. Er zijn twee factoren waarom er uiteindelijk is gekomen tot een nieuw resultaat.

De eerste en belangrijkste factor is dat u zich samen met ons sterk heeft gemaakt voor Defensie. Sterk voor betere arbeidsvoorwaarden en een voor haar taak berekende krijgsmacht. Dit was een krachtig signaal richting het demissionaire kabinet. Als militairen hun eigen ministerie gaan belegeren is dat zelfs voor politici een signaal dat er echt iets aan de hand is. Dit hebben zij niet kunnen en willen negeren.

Het niet kunnen negeren heeft uiteindelijk tot momentum geleid. Momentum met meer vanuit het kabinet ter beschikking gestelde financiële middelen en bewegingsruimte voor Defensie en zo waarschijnlijk met een schone lei wilde beginnen.

Ik hoor de laatste tijd ook signalen in onze verenigingen of het niet mogelijk is om niet-leden of leden die voor het eindbod hebben gestemd te laten volstaan met een lagere loonsverhoging. Immers, de vakbonden hebben samen met hun (tegenstemmende) leden ervoor gezorgd dat er nu een aanzienlijk beter resultaat op tafel ligt. Dit gaat me iets te ver. Voor de niet-leden heb ik een advies: word lid, want de afgelopen maanden is gebleken dat als we samen optrekken we veel sterker staan. Sterker voor u, maar ook voor de defensieorganisatie. Als u lid wordt, heeft u ook invloed op het proces. U kunt dan met uw inbreng het beleid eventueel veranderen. Mocht u de mening zijn toegedaan dat u liever een ‘freerider’ blijft en dat het u allemaal niets uitmaakt dan stel ik voor dat u het financiële gewin van het resultaat ten opzichte van het eindbod structureel overmaakt naar een goed doel. Het maakt u immers niets uit en het goede doel heeft er een goede bestemming voor.

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04