De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 3 | Mei 2017

Waardering

Onlangs las ik in de krant dat de leraren van het basisonderwijs in september aanstaande ‘de boel plat gaan leggen’ als zij de mening zijn toegedaan dat het nieuwe kabinet hun arbeidsvoorwaarden niet aanzienlijk heeft verbeterd. Een duidelijk signaal van de leraren en op deze wijze leggen zij druk op het formatieproces dat thans gaande is. De afgelopen jaren heeft de Politie regelmatig actie gevoerd. Het actievoeren heeft het politiepersoneel ‘geen windeieren gelegd’ als men inzoomt op de loonontwikkeling, van de afgelopen 10 jaar.

Militairen mogen vanuit hun bijzondere positie niet staken. Daarnaast zit actievoeren bij het defensiepersoneel over het algemeen niet in de genen. Het past niet goed bij onze ‘can do’ mentaliteit en onze onderlinge kameraadschap. Kameraadschap en verbondenheid van hoog tot laag. Vanuit deze verbondenheid hebben de operationele commandanten de afgelopen maanden een duidelijk signaal afgegeven: er moet wat gebeuren aan de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel. Ik constateer dat dit signaal tot op heden niet in het ‘Haagse’ wordt opgepikt. Dit laatst vind ik bijzonder daar het tijd wordt dat het defensiepersoneel ‘loon naar werken’ krijgt. Ik kan me niet voorstellen dat de signalen die ik uit ´het veld´ ontvang niet eveneens in het Haagse worden geuit dan wel niet bekend zijn.

Enkele voorbeelden: soldaten op oefening in Polen komen tot de verbijsterende conclusie dat zij een oefentoelage van 35 euro netto ontvangen voor hun 24/7 inzet op een zaterdag/zondag. Dit terwijl zij van maandag tot met vrijdag eveneens 24/7 zijn ingezet. 35 euro voor de extra inzet is minder dan een vakkenvuller bij de Albert Hein verdient. Een commandant van een schip constateert dat hij ongeveer 30 euro netto vaartoelage per dag ontvangt voor het van huis zijn en het 24/7 paraat zijn.

Op de Prodef-site staat een artikel ‘Op missie naar Mali voor weinig extra’s dan minimumloon en een gratis maaltijd’. De beloning voor werkzaamheden die onder moeilijke omstandigheden worden verricht. In mijn weblog ‘Werken en niet meer verdienen dan de inkomensarmoedegrens’ van 13 februari jl. blijkt dat het basissalaris van een groot deel van de militairen onder of rond de CBS armoede inkomensgrens ligt. Deze grens lag in 2015 op 1930 euro netto voor een echtpaar met twee kinderen. Allemaal voorbeelden dat ‘loon naar werken’ bij Defensie een rekbaar begrip is.

Op 18 april jl. hebben de Centrales van Overheidspersoneel gereageerd op het nieuwe arbeidsvoorwaarden bod dat Defensie het personeel heeft geboden. Een bod dat ik niet kan plaatsen bij de bovenstaande signalen vanuit het veld. Echter, het gaat niet om mijn perceptie maar om uw perceptie. De GOV/MHB zal u daarom vragen wat u er van vindt. Immers, wij vertegenwoordigen u en u heeft het laatste woord.

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04