De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 5 | augustus 2018

Een duivels dilemma

Het verlof staat voor de deur. Ik moet denken aan de nacht van 11 op 12 oktober jl. Diep in de nacht kwamen we tot een arbeidsvoorwaardenresultaat. Ik vroeg aan minister Dijkhoff of we per direct een doorstart zouden gaan maken met het arbeidsvoorwaardenoverleg daar we net overeen waren gekomen dat er voor 1 juli jl. een nieuw defensie specifiek middelloonstelsel overeengekomen moet worden. Het was dus kort dag.

Het is inderdaad kort dag gebleken, want tot de laatste dag is er met Defensie onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. Gelukkig is het gelukt. Onder druk wordt alles vloeibaar is het spreekwoord en óók deze keer was dit van toepassing. Echter, dit laatste geldt niet voor de pensioenaanspraken van de officier die een loopbaan wil volgen bij Defensie. We weten immers sinds jaar en dag dat het pensioen in een middelloonstelsel voor deze officieren niet goed uitpakt. Dit omdat het startsalaris van officieren, ten opzicht van burgerambtenaren, lager is en ondanks het feit dat dit later in de carrière wordt goedgemaakt heeft dit desastreuse gevolgen voor hun pensioenaanspraken. De oplossing is technisch gezien heel simpel: pas het loongebouw aan. Goed voor de concurrentiepositie: Defensie gaat haar jonge officieren betalen naar het opleidingsniveau en de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor officieren die hun carrière willen maken bij Defensie worden beperkt. De praktijk is echter weerbarstiger: heeft Defensie structureel geld (over) voor het aanpassen van het loongebouw als het gaat om het startsalaris van de jonge officier?


Dit laatste is niet duidelijk en daarom blijft het pensioendossier voor de GOV|MHB een duivels dilemma. Alle jonge officieren, soldaten/matrozen en onderofficieren gaan in het nieuwe stelsel terecht meer pensioen opbouwen. Voor de oude officieren geldt over het algemeen dat zij erop vooruit gaan tenzij zij aan het einde van hun carrière alsnog tot LKOL/KOL worden bevorderd. De UKW’ers gaan er ook (iets) op vooruit.
Blijft over de ‘backbone’ van ons officierenbestand. De officieren, 35-50 jaar, die net al hun UKW hebben zien verdampen, zien nu hun (geprognotiseerde) eindloonpensioenaanspraak in rook opgaan. Hoe jonger, hoe hoger het verlies ten opzichte van het eindloonstelsel.
De GOV|MHB heeft in het overleg aangegeven dat Defensie ‘zich achter de oren moet krabben’. Deze generatie is de toekomstige top van Defensie. Een generatie die nog makkelijk elders een (pensioen)toekomst kan opbouwen, terwijl we iedereen hard nodig hebben. Als Defensie het probleem in het nieuwe loongebouw niet goed aanpakt speelt zij dus met vuur. Het arbeidsvoorwaardenresultaat is voor officieren een sterk generatie-afhankelijk, en dus een duivels dilemma. Een dilemma dat we dan ook neutraal aan u gaan voorleggen en waarover u na het verlof zelf een oordeel mag vellen.

Ik wens u allen een goed verlof en tot ziens bij de ledenraadplegingen.

Download bulletin

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04