De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 7 | november 2018

 Make it happen

Het defensiepersoneel heeft een duidelijk signaal afgegeven. Uit de ledenraadplegingen van de bonden blijkt dat ongeveer 75% van de actief dienende militaire leden, die hun stem hebben uitgebracht, het resultaat hebben afgewezen. Een harde afwijzing van het defensiepersoneel. Een belangrijke reden voor de afwijzing van het resultaat wordt veroorzaakt door een bitter sentiment onder het defensiepersoneel, omdat zij zich niet gewaardeerd voelen. Daarnaast speelt het langjarig opgebouwd wantrouwen richting de werkgever een belangrijke rol bij de afwijzing. Het lukt Defensie tot nu toe niet om de verbittering en het wantrouwen weg te nemen. Dit heeft tot gevolg dat steeds minder militairen het gevoel hebben dat het nog goed gaat komen met Defensie, ondanks de verhoging van het Defensiebudget.

Onlangs zei een commandant bij zijn afscheidsspeech “De trots en de ziel zijn uit de organisatie. Goede mensen gaan weg omdat ze geen geloof meer hebben in Defensie”. Helaas een terechte constatering gezien de militaire ‘braindrain’ die halfjaarlijks wordt gepresenteerd in de personeelsrapportage. Militaire ‘braindrain’ daar het percentage burgermedewerkers sinds jaar en dag toeneemt bij Defensie.

Onder dit gesternte vindt op 12 november a.s. het wetgevingsoverleg Personeel Defensie plaatst. In mijn ogen is dit het moment om als Tweede Kamer een krachtig signaal af te geven dat ook het personele roer bij Defensie om moet. Het wordt de dag van de waarheid voor Defensie en haar personeel: gaan de Tweede Kamer en het kabinet investeren in het defensiepersoneel of wordt het een bitter gevecht? Een gevecht met uiteindelijk alleen maar verliezers. Dat kan in mijn ogen niet de bedoeling zijn gezien de huidige situatie waarin onze krijgsmacht zich bevindt.

Het wetgevingsoverleg van 12 november a.s. is misschien wel het belangrijkste overleg van de afgelopen jaren. Op deze dag kan het verschil worden gemaakt. Defensie is na jarenlange bezuinigingen en reorganisaties aan het einde van haar latijn. De problemen zijn nog steeds groot en het zal nog een lange tijd duren voordat Defensie haar zaken weer op orde heeft. Ondanks de verbittering en het wantrouwen heeft het personeel, dat Defensie trouw is gebleven, de loyaliteit opgebracht om de afgelopen jaren, ondanks de duizenden vacatures, de krijgsmacht overeind te houden. Het personeel heeft met het afwijzen van het resultaat in korte tijd voor de tweede keer een signaal afgegeven dat zij in hun ogen niet de (financiële) waardering krijgen die zij voor hun bijzondere loyaliteit verwachten. Met name op arbeidsvoorwaardelijk gebied zou op korte termijn een echt gebaar kunnen worden gemaakt, dit zou de negatieve tendens kunnen doorbreken.

Het defensiepersoneel kijkt met belangstelling uit naar 12 november a.s. en ik hoop dat de leden van de Vaste Commissie Defensie de staatssecretaris niet alleen met woorden, maar met daden gaan ondersteunen en zo met nieuw elan en succes de verbittering en het wantrouwen tot stilstand brengen.

Download bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04