De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 2 | maart 2019

Download Bulletin

Goudgerand of toch niet?

Onlangs is het arbeidsvoorwaardenoverleg weer gestart. Een overleg dat van groot belang is voor zowel Defensie als haar personeel. Een overleg waar de nodige druk op staat daar, nog maar, 48.000 defensiemedewerkers verwachten dat door middel van een goede cao de vanuit het kabinet beloofde koopkrachtverbetering alsnog wordt verkregen. Een koopkrachtverbetering die alleen maar kan worden behaald als er sprake is van een aanzienlijke loonsverhoging. Eén van de mogelijkheden om het kabinet te overtuigen dat er extra geld ter beschikking moet worden gesteld aan Defensie is de door minister Hennis in de Tweede Kamer toegezegde pakketvergelijking. door Marc de Natris Goudgerand of toch niet? In de afgelopen jaren worden de militaire arbeidsvoorwaarden omschreven als ‘goudgerand’. Menig ambtenaar bij Financiën en Binnenlandse Zaken, maar ook bij Defensie, is van mening dat de militair met zijn UKW een goudgerande arbeidsvoorwaarde heeft. Dit ‘goudgerande’ betreft de AOW-5. Of te wel, de militair mag 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken en ontvangt een UKW-uitkering van 79,79% van zijn laatst verdiende salaris. Gedurende de UKW-periode bouwt de militair 50% pensioen op. In dit artikel ga ik de UKW vergelijken met de PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren) van burgerambtenaren. Wat kost de UKW en wat zijn de kosten van de verschillende PAS-regelingen?

Is de bijzondere positie van de militair echt goudgerand, zoals wordt beweerd? Wat de bovenstaande ambtenaren veelal vergeten is dat burgerambtenaren een PAS-regeling hebben. Een regeling waarbij zij tegen het inleveren van salaris vanaf de 58 jarige leeftijd minder kunnen gaan werken zonder dat dit, in tegenstelling tot de militair, van invloed is op de opbouw van hun pensioen. De sectoren Defensie, Rijk en Politie kennen een dergelijke regeling. Hoe verhoudt dit zich tot onze UKW? In tabel 1 wordt inzichtelijk gemaakt wat de financiële gevolgen zijn van het minder gaan werken in de verschillende PAS-regelingen in relatie tot de militaire UKW.

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04